anglicko-česko překlad pro "plus"

EN

"plus" český překlad

volume_up
plus {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
plus {příd. jm.}
CS
volume_up
plus sign {podstatné jméno}
volume_up
ne plus ultra {podstatné jméno}
CS

"plus" anglický překlad

EN
EN

plus {podstatné jméno}

volume_up
It is important to cut down the derogation period from 'four plus two' to 'three plus two' years.
Je důležité, aby se lhůta pro odchylky snížila ze čtyř plus dvou let na tři plus dva roky.
Red Plus is as much for climate change as for dealing with biodiversity.
Red Plus se stejně tak týká změny klimatu, jako řešení problému biologické rozmanitosti.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
Nejprve chci přivítat pozitivní událost, vznik Paktu euro plus.
CS

plus {střední rod}

volume_up
plus
volume_up
plus {podstatné jméno}
Je důležité, aby se lhůta pro odchylky snížila ze čtyř plus dvou let na tři plus dva roky.
It is important to cut down the derogation period from 'four plus two' to 'three plus two' years.
Red Plus se stejně tak týká změny klimatu, jako řešení problému biologické rozmanitosti.
Red Plus is as much for climate change as for dealing with biodiversity.
Nejprve chci přivítat pozitivní událost, vznik Paktu euro plus.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.

Příklady použití pro "plus" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe question is whether the six-plus-five rule is feasible at European level.
Otázkou zůstává, zda je pravidlo šesti a pěti na evropské úrovni uskutečnitelné.
EnglishThis amended instrument, called ICI Plus, is a short-term solution for three years.
Tento pozměněný nástroj nazvaný ICI Plus je krátkodobým řešením na tříleté období.
EnglishThe Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
Výbor pro rozpočtovou kontrolu tyto zkušenosti považuje za velkou výhodu.
English~~~ Mail Plus.

~~~ Chcete-li přidat účet služby Yahoo!, musíte mít účet Yahoo! ~~~ Mail Plus.

EnglishFor this reason we do not disagree with FIFA's so-called 'six-plus-five' regulation.
Z toho důvodu nejsme proti takzvanému předpisu "šest plus pět", který zavedla FIFA.
EnglishToday we speak 23 languages and a further 60 plus dialects in regions or in groups.
Dnes hovoříme 23 jazyky a dalšími více než 60 dialekty v regionech nebo ve skupinách.
EnglishThis button appears on the timeline toolbar as a magnifying glass with a plus sign.
Toto tlačítko na panelu nástrojů časové osy vypadá jako lupa se znaménkem plus uvnitř.
EnglishI'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Nejprve spočítám 57 000 na druhou, plus 683 na druhou, plus 57 000 krát 683 krát dvě.
EnglishBut 10,000 men, of which only 400 were women -- 10,000 -- 9,000 plus about 600 were men.
Bylo tam 10 000 věznů, z nich jen 400 žen -- 10 000 -- 9 000 a ještě 600 bylo mužů.
EnglishOn the plus side I would mention the energy policy referred to earlier.
Na těch plusových stránkách bych já zmínil již zmíněnou energetickou politiku.
EnglishIt required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Vyžadovalo to jak vůli, tak i schopnost přijmout požadovaný kompromis.
EnglishPlus we have stem cells.
Mnoho vědců dnes může vyprodukovat mnoho různých typů buňek -- navíc máme kmenové buňky.
EnglishPlus, when I'm working at a client site, I can back up specific files to their network.
Když navíc pracuji v kanceláři klienta, mohu některé soubory zálohovat v jejich síti.
EnglishYou guys have heard of leveling up and plus-one strength, and plus-one intelligence.
Určitě jste slyšeli o zvyšování úrovně síly a inteligence po jednotkách.
EnglishEUR 120 billion minus 30 billion makes 90 billion, plus 50 makes 140 billion.
Rozdíl mezi 120 miliardami EUR a 30 miliardami činí 90 miliard, plus 50 činí 140 miliard.
EnglishPlus you'll be able to see them in one place whenever you open that library.
Kromě toho můžete při každém otevření dané knihovny zobrazit své soubory na jediném místě.
EnglishThe fact that a state cannot decide on such a measure, but only the Union, is a plus.
Pozitivem je, že o tomto opatření nemůže rozhodnout stát, ale jen Unie.
EnglishYou have obtained two-thirds plus one and have therefore achieved your target.
Dosáhli jste dvou třetin plus jedna, a proto jste svůj cíl splnili.
EnglishIt endorses the European semester, the European stability mechanism and the Euro Plus Pact.
Podporuje evropský semestr, evropský mechanismus stability a pakt Euro plus.
EnglishHome-grown players; 'six plus five' with FIFA: what is the clarification of those two points?
Hráči domácího původu; "šest plus pět" s FIFA: jaké je vysvětlení těchto dvou bodů?

Synonyma (anglicky) pro "plus":

plus
ne plus ultra