anglicko-česko překlad pro "play"

EN

"play" český překlad

volume_up
play {podstatné jméno}

EN play
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

play (také: game)
volume_up
hra {ž}
There are multiple modes of play including relay mode, versus mode, and time trial.
Hra má několik režimů včetně štafety, souboje a časově omezených kol.
It is not just a play on words but a real hope that must materialise.
To není jen hra se slovy, ale skutečná naděje, již musíme uskutečnit.
A finite game is play to win, and an infinite game is played to keep playing.
Nekonečná hra se hraje proto, aby se hrála pořád.
play (také: game, plaything, pun)

2. divadlo

play
. - (NL) A new drama is playing out in Burma.
. - (NL) V Barmě se odehrává nové drama.

3. sport

play

Příklady použití pro "play" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.
EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Kliknutím na tlačítko Přehrát obrázky spustíte spolu s hudbou prezentaci obrázků.
EnglishPress the Play button on your video camera, and click the Start Capture button.
Press the Play button on your video camera, and click the Start Capture button.
EnglishScientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
Při dosahování těchto cílů sehrávají klíčovou úlohu vědecký výzkum a technologie.
EnglishAnd Pratham runs preschool play groups for, now, 21 million children in India.
Pratham organizuje předškolní hrací skupiny pro, dnes, 21 miliónů dětí v Indii.
English(Music) Clarence: I would rather be able to play an instrument again than walk.
Když skládám, cítím se jako pilot v kokpitu letícího letadla. ~~~ Stávám se živou.
EnglishYou can play everything displayed in the Media Guide feature by using the Player.
Pomocí přehrávače můžete přehrávat všechny soubory zobrazené v Průvodci médii.
EnglishI've calculated the total we need at 21 billion hours of game play every week.
Spočítala jsem celkový čas, který potřebujeme, na 21 miliard hodin hraní týdně.
EnglishThere is often a psychological side to it, and we should all play our part in that.
Přípravy mají často své psychologické hledisko a na tom bychom se měli podílet.
EnglishEnergy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
Velmi významnou úlohu zcela jasně zde hrají energetická účinnost a emise CO2.
EnglishDrag the items that you want to play from the Player Library to the list pane.
Přetáhněte položky, které chcete přehrát, z knihovny přehrávače do podokna seznamu.
EnglishIn most cases, the songs will play back in alphanumeric order by file name.
Ve většině případů se skladby přehrávají v abecedním pořadí podle názvu souboru.
EnglishTo play the movie in your default player before sending it, click Play the movie.
Pokud chcete film přehrát ve výchozím přehrávači, klepněte na tlačítko Přehrát film.
EnglishThe next time you play, you'll be asked whether you want to continue your last game.
Při dalším spuštění hry se zobrazí dotaz, zda chcete pokračovat v poslední hře.
EnglishYour screen resolution is not compatible with the DVD you're trying to play.
Rozlišení obrazovky není kompatibilní s diskem DVD, který se pokoušíte přehrát.
EnglishTo play, click a card and drag it to a new location according to the rules below.
Začněte hru kliknutím na kartu a jejím přetažením na nové místo podle pravidel níže.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
Strukturální fondy hrají při řešení sociálního vyloučení také zásadní úlohu.
EnglishBut I want them to play; as a mom, I want them to play, like, real-world play.
Ale já chci, aby si hráli; jako máma chci, aby si hráli hry v reálném světě.
EnglishHere Parliament has shown that it can play a larger role than was ever imagined.
Parlament ukázal, že dokáže sehrávat silnější úlohu, než jsme si kdy uměli představit.
EnglishYou can also set the Player to not play skipped items during repeat playback.
You can also set the Player to not play skipped items during repeat playback.