anglicko-česko překlad pro "to pertain"

EN

"to pertain" český překlad

EN to pertain
volume_up
[pertained|pertained] {sloveso}

to pertain (také: to belong to)
to pertain
volume_up
týkat se {refl. sl.}

Příklady použití pro "to pertain" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English33 percent of all of our regrets pertain to decisions we made about education.
Třetina všech našich výčitek se týká rozhodnutí spojených se vzděláním.
EnglishThe ban on chlorinated chickens for consumption must continue to pertain.
Zákaz dovozu chlorovaných kuřat určených ke konzumaci musí trvat i nadále.
EnglishWhat worries me is that a similar double standard is beginning to pertain within our institutions.
Co mne znepokojuje je skutečnost, že podobný dvojí standard se začíná objevovat i v našich institucích.
EnglishUpside risks pertain to further increases in indirect taxes owing to the need for fiscal consolidation.
Proinflační rizika souvisejí s dalším růstem nepřímých daní vzhledem k nutnosti provádět fiskální konsolidaci.
EnglishHowever, what arrangements would pertain when children travel by train, coach or other means of public transport?
Nicméně, jaká opatření je třeba učinit při cestě dítěte vlakem, autobusem nebo dalšími prostředky dopravy?
EnglishThat did not pertain to the report.
EnglishThe remaining regrets pertain to these things: finance, family issues unrelated to romance or parenting, health, friends, spirituality and community.
Zbývající lítosti se vztahují k těmto věcem: finance, ostatní rodinné záležitosti, zdraví, přátelé, duchovno a komunita.
EnglishOf course, these figures pertain to the period before the closing down of units three and four of the nuclear power plant on 31 December 2006.
Samozřejmě, tyto údaje spadají do období před odstavením třetího a čtvrtého bloku této atomové elektrárny, které se uskutečnilo 31. prosince 2006.
EnglishThey include separate logs about the programs that run on your computer, as well as more detailed logs that pertain to specific Windows services.
Obsahují oddělené protokoly o činnosti programů spuštěných v počítači a podrobnější protokoly, které se týkají zvláštních služeb operačního systému Windows.
EnglishUpside risks pertain to further increases in indirect taxes, owing to the need for fiscal consolidation, and higher than expected energy prices over the medium term.
Proinflační rizika souvisejí s dalším růstem nepřímých daní vzhledem k nutnosti fiskální konsolidace a s vyššími než očekávanými cenami energií ve střednědobém horizontu.
EnglishUpside risks pertain to further increases in indirect taxes, owing to the need for fiscal consolidation, and higher than expected commodity prices over the medium term.
Proinflační rizika souvisejí s dalším růstem nepřímých daní v důsledku potřebné fiskální konsolidace a s vyššími než očekávanými cenami komodit ve střednědobém výhledu.