anglicko-česko překlad pro "part-time"

EN

"part-time" český překlad

volume_up
part-time {příd. jm.}

EN part-time
volume_up
{přídavné jméno}

Are you looking for work, a holiday job or a part-time job?
Hledáte práci, prázdninovou brigádu nebo pracovní místo na částečný úvazek?
Part-time employment, for example, is fine when it is the worker's choice.
Například zaměstnání na částečný úvazek je v pořádku, pokud se jedná o zaměstnancovu volbu.
This is because women have poorly paid jobs or work on a part-time basis.
Je to z toho důvodu, že ženy mají špatně placená zaměstnání nebo pracují na částečný úvazek.

Synonyma (anglicky) pro "part-time":

part-time

Podobné překlady pro "part-time" česky

part podstatné jméno
part přídavné jméno
to part sloveso
time podstatné jméno
to time sloveso

Příklady použití pro "part-time" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFor our part, now is the time to consolidate our economy and our competitiveness.
Pokud jde o nás, nyní je čas konsolidovat naši ekonomiku a konkurenceschopnost.
EnglishOver 30% of women are employed in part-time work, compared with only 7.4% of men.
Více než 30 % žen je zaměstnáno pouze na částečný úvazek v porovnání s pouhými 7,4 % mužů.
EnglishThousands of people work full and part-time jobs, and live in their cars.
Tisíce lidí pracují na plný nebo částečný úvazek, a bydlí ve svých autech.
EnglishPart-time employment, for example, is fine when it is the worker's choice.
Například zaměstnání na částečný úvazek je v pořádku, pokud se jedná o zaměstnancovu volbu.
EnglishThis is because women have poorly paid jobs or work on a part-time basis.
Je to z toho důvodu, že ženy mají špatně placená zaměstnání nebo pracují na částečný úvazek.
EnglishWe are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.
Pokud zohledníme vlivy částečných úvazků, které jsou omezené, hovoříme o 25 %.
EnglishAre you looking for work, a holiday job or a part-time job?
Hledáte práci, prázdninovou brigádu nebo pracovní místo na částečný úvazek?
EnglishHe works part-time at a restaurant on a contract under English law.
Na částečný úvazek tam pracuje v restauraci – na základě smlouvy, která se řídí britským právem.
EnglishMany of the remaining jobs are part-time jobs or fixed-term jobs.
V té druhé polovině je řada pracovních míst na částečný pracovní úvazek či na dobu časově omezenou.
EnglishFour times more women than men across Europe work part-time.
V Evropě pracuje na částečný úvazek čtyřikát více žen než mužů.
EnglishWim planned to work part-time during his studies.
Během studia chtěl na částečný úvazek pracovat, aby si něco přivydělal.
EnglishThe first is the inactive part of on-call time.
První je ta část pracovní pohotovosti, při které nedojde k výkonu práce.
EnglishThey then decide to have children, which often leads them to only be able to work part-time.
Poté se rozhodnou mít děti, což často vede k tomu, že jsou schopny pracovat pouze na částečný pracovní úvazek.
EnglishIn France, for example, they represent 80% of part-time workers, with precarious and poorly paid jobs.
Například ve Francii připadá na ženy 80 % všech částečných úvazků s nejistou a špatně placenou prací.
EnglishA large part of that time is taken up by assessing the application.
Velkou část této doby zabírá posouzení žádosti.
EnglishEighty-five per cent of involuntary part-time work and 80% of low paid jobs are carried out by women.
Práci na částečný úvazek nedobrovolně přijímají v 85 % případů a špatně placenou práci v 80 % případů ženy.
EnglishDon’t forget there are very good newspapers for finding a permanent or part-time job!
Mějte také na paměti, že existují velmi dobré noviny, které mohou pomoci nalézt práci, ať už na plný nebo na částečný úvazek.
EnglishThanks to the crisis, the number of insecure jobs and compulsory part-time positions are increasing.
V důsledku krize vzrůstá počet nejistých pracovních míst a pozic s povinnou pracovní smlouvou na dobu určitou.
EnglishStatistics show that in recent years, there has been a definite move from full-time to part-time employment.
Statistiky ukazují, že v posledních letech došlo k jednoznačnému posunu od plných ke zkráceným úvazkům.
EnglishMoreover, 76.5% of part-time workers are women.
Kromě toho tvoří 76,5 % pracovníků na částečný úvazek ženy.