anglicko-česko překlad pro "oneself"

EN

"oneself" český překlad

CS

EN oneself
volume_up
{zájmeno}

oneself (také: themselves)
volume_up
se {zájm.}
Then one asks oneself, what will become of Bosnia and Herzegovina?
Můžeme se proto sami sebe ptát, co se stane s Bosnou a Hercegovinou.
Zeptejte se sami sebe, proč bychom to měli dělat?
Freight transport logistics is such a broad subject that it is not always easy to confine oneself to essentials.
Logistika nákladní dopravy je tak široké téma, že není vždy snadné zabývat se pouze důležitými body.
oneself (také: myself, ourselves, themselves)
volume_up
sebe {zájm.}
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Vědomosti jsou zdarma; putují po světě, nikdo si je nemůže nechat sám pro sebe.
Then one asks oneself, what will become of Bosnia and Herzegovina?
Můžeme se proto sami sebe ptát, co se stane s Bosnou a Hercegovinou.
Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Dárcovství orgánů zachraňuje životy; je to darování sebe sama, které je vrcholným aktem solidarity.
oneself (také: themselves)
volume_up
sebou {zájm.}
oneself
volume_up
sobě {zájm.} (3.p./6.p.)
One has to discover a certain bigness in oneself.
Člověk musí objevit jistou velikost sám v sobě.
oneself (také: per se, yourself, lonely, of his own)
volume_up
sám {zájm.}
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Vědomosti jsou zdarma; putují po světě, nikdo si je nemůže nechat sám pro sebe.
One has to discover a certain bigness in oneself.
Člověk musí objevit jistou velikost sám v sobě.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
K dosažení toho je někdy nutné překonat sám sebe.

Příklady použití pro "oneself" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFinally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
A konečně tento text pohrdá presumpcí neviny a právem na obhajobu.
EnglishThis is a double standard, when to say it oneself is acceptable, but it is not permissible for another to say it.
Toto je dvojí standard, když je možné to říci jednou, ale již není přípustné říci to podruhé.
Englishto declare oneself