anglicko-česko překlad pro "non-smoking"

EN

"non-smoking" český překlad

volume_up
non-smoking {příd. jm.}
EN

non-smoking {přídavné jméno}

volume_up
non-smoking
Požaduji nekuřácký pokoj.
... nekuřácký pokoj.
In addition, in recent years, restaurants and bars were required by law to set up smoking and non-smoking areas on their premises.
Navíc v uplynulých letech byly restaurace a bary povinny ze zákona vyčlenit ve svých prostorách kuřácké a nekuřácké místnosti.

Příklady použití pro "non-smoking" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSeventy per cent of the population of the European Union is non-smoking.
Sedmdesát procent obyvatelstva Evropské unie tvoří nekuřáci.
EnglishIn addition, in recent years, restaurants and bars were required by law to set up smoking and non-smoking areas on their premises.
Navíc v uplynulých letech byly restaurace a bary povinny ze zákona vyčlenit ve svých prostorách kuřácké a nekuřácké místnosti.
EnglishThese include not only the removal of smoke inhaled indirectly by smokers, but also the reduction in passive smoking affecting non-smokers.
Patří mezi ně nejen eliminace kouře přímo vdechovaného kuřáky, ale také omezení pasivního kouření, které postihuje nekuřáky.
EnglishI requested a non-smoking room.
English... a non-smoking room.
EnglishSimple logic, if not the appeal to concepts such as the right of the non-smoking majority, should convince us to make this effort a priority.
Selský rozum, když ne dovolávání se konceptů, jako je právo nekuřácké většiny, by nás měl přesvědčit, abychom z této snahy učinili svou prioritu.
EnglishI believe that we must protect non-smokers from passive smoking, but also make smokers aware of the impact of their addiction on themselves and others.
Domnívám se, že musíme chránit nekuřáky před pasivním kouřením, ale také přimět kuřáky, aby si uvědomili dopad jejich závislosti na ně samotné i na druhé.
English(SK) The recommendations of the Council on non-smoking environments have the aim of assisting the Member States in their efforts to protect people more effectively from tobacco smoke.
(SK) Doporučení Rady o nekuřáckých prostředích má za cíl pomoci členským státům v úsilí o účinnější ochranu občanů před tabákovým kouřem.
EnglishThe proposal in the resolution dealing with non-smoking areas envisaged a considerable change - the imposition of a smoking ban in pan-European public institutions and public spaces.
Návrh na usnesení o nekuřáckých prostorách předpokládal podstatnou změnu - zavedení zákazu kouření ve všech evropských veřejných institucích a na veřejných místech.

Podobné překlady pro "non-smoking" česky

smoking sloveso
pipe for smoking podstatné jméno
Czech
non profit-making organization