anglicko-česko překlad pro "non-sexual"

EN

"non-sexual" český překlad

volume_up
non-sexual {příd. jm.}
EN

non-sexual {přídavné jméno}

volume_up
non-sexual (také: nonsexual, genderless, agamic)

Příklady použití pro "non-sexual" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, I do urge the Lithuanian authorities to maintain respect for liberty and the principle of equality and non-discrimination based on sexual orientation.
Vyzývám však litevské orgány, aby pokračovaly v respektování svobody a zásady rovnosti a nediskriminování na základě sexuální orientace.
EnglishInstead, left-wing ideology concentrates pathologically on the principle of non-discrimination against sexual minorities, which is not so strongly enshrined in international law.
Namísto toho se patologicky soustředí na zásadu nediskriminace sexuálních menšin, jejíž zakotvení v mezinárodním právu není tak jednoznačné.

Podobné překlady pro "non-sexual" česky

sexual přídavné jméno
non profit-making organization