anglicko-česko překlad pro "non-proliferation"

EN

"non-proliferation" český překlad

volume_up
non-proliferation {podstatné jméno}
EN

non-proliferation {podstatné jméno}

volume_up
non-proliferation (také: nonproliferation)
Non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (
O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (
Non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (debate)
Nešíření jaderných zbraní a budoucnost Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (rozprava)
A particular example is the issue of the non-proliferation of nuclear weapons.
Specifickým příkladem je otázka nešíření jaderných zbraní.

Příklady použití pro "non-proliferation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is definitely the CFSP that should lead our activities on non-proliferation.
Naše činy by se měly v každém případě dát vést SZBP i v oblasti nešíření.
EnglishOn non-proliferation, we are very happy that this is again on the agenda.
Co se týče nešíření zbraní, jsme velmi rádi, že se opět dostalo na pořad jednání.
EnglishControl over the export of dual-use items is a key aspect of non-proliferation of arms.
Dohled nad vývozem zboží dvojího užití je klíčovým prvkem pro nešíření zbraní.
EnglishWe are strongly in favour of a robust and effective Non-proliferation Treaty.
Jsme rozhodně pro silnou a účinnou Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.
EnglishIt would also be very damaging to the whole non-proliferation system.
Mělo by to také velmi škodlivý dopad na celý systém nešíření jaderných zbraní.
EnglishAs the report states clearly, it is important to achieve further progress on non-proliferation.
Jak jasně uvádí zpráva, je důležité dosáhnout v oblasti nešíření dalšího pokroku.
EnglishNon-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (
O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (
EnglishA particular example is the issue of the non-proliferation of nuclear weapons.
Specifickým příkladem je otázka nešíření jaderných zbraní.
EnglishIt is true that it promotes the non-proliferation of nuclear weapons and the control of all weapons.
Je pravda, že podporuje nešíření nukleárních zbraní a kontrolu všech zbraní.
EnglishInternational changes provide new opportunities on the issue of non-proliferation.
Probíhající změny na celosvětové úrovni přinášejí v oblasti nešíření jaderných zbraní nové příležitosti.
EnglishNon-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (debate)
Nešíření jaderných zbraní a budoucnost Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (rozprava)
EnglishIndia, which is a global nuclear power, has not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty, either.
Indie, která je jadernou velmocí, dosud ani nepodepsala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.
EnglishWe also have a common interest in pursuing the non-proliferation of weapons of mass destruction.
Máme rovněž společný zájem na nešíření zbraní hromadného ničení.
EnglishThe Commission action on non-proliferation and disarmament does not stop at the frontiers of the Union.
Akční plán Komise o nešíření a odzbrojení se nezastaví u hranic Unie.
EnglishI am delighted that the European Parliament has clearly adopted the report on the non-proliferation of nuclear weapons.
Jsem ráda, že EP tak jednoznačně odhlasoval zprávu o nešíření jaderných zbraní.
EnglishMr Swoboda also mentioned non-proliferation issues.
Pan Swoboda zmínil také otázku nešíření jaderných zbraní.
EnglishLet me, finally, turn to the question of non-proliferation, given the oral question that has been raised.
Nakonec se chci věnovat otázce nešíření jaderných zbraní, neboť byla položena otázka k ústnímu zodpovězení.
EnglishIran is a signatory to the Non-Proliferation Treaty; it has obligations and it has not complied with those obligations.
Írán je signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, má povinnosti a tyto povinnosti neplní.
EnglishControlling the export of dual-use goods is a key for the non-proliferation of arms, including weapons of mass destruction.
Kontrola vývozu zboží dvojího je klíčem k nešíření zbraní, včetně zbraní hromadného ničení.
EnglishKorea has left the non-proliferation community.
Korea společenství pro nešíření jaderných zbraní opustila.

Synonyma (anglicky) pro "non-proliferation":

non-proliferation

Podobné překlady pro "non-proliferation" česky

proliferation podstatné jméno
non profit-making organization
nuclear proliferation podstatné jméno