anglicko-česko překlad pro "non-payment"

EN

"non-payment" český překlad

volume_up
non-payment {podstatné jméno}
EN

non-payment {podstatné jméno}

volume_up
non-payment (také: default, nonpayment)
First of all, such enterprises are concerned about the non-payment of invoices, a lack of payment discipline.
Tyto podniky znepokojuje především neplacení faktur, nedostatečná platební kázeň.
Consideration must be given to the sharp rise in business-to-business indebtedness, non-payment of national and local public contract organisations, etc.
Je třeba brát v úvahu prudký vzestup zadluženosti mezi podniky, neplacení státních a místních organizací veřejných zakázek atd.
The fact that the Public Prosecutor has not even quantified the precise amount of tax owed - also by way of non-payment of interest - makes the case for fumus persecutionis even stronger.
To, že státní zástupce ani nesdělil přesnou částku dlužné daně - také cestou neplacení úroku - ještě posiluje charakter fumus persecutionis tohoto případu.

Příklady použití pro "non-payment" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFirst of all, such enterprises are concerned about the non-payment of invoices, a lack of payment discipline.
Tyto podniky znepokojuje především neplacení faktur, nedostatečná platební kázeň.
EnglishThe internal market and a Member State's budget can be affected by non-payment of any kind of taxes or duties.
Nebudou-li placeny daně a cla, může to ovlivnit vnitřní trh a rozpočty členských států.
EnglishAnd last summer, more than 10,000 workers protested for the non-payment of wages, for the poor quality of food, and inadequate housing.
A minulé léto více než 10 000 dělníků protestovalo, když nedostalo svoji výplatu, kvůli špatné kvalitě jídla a neadekvátnímu ubytování.
EnglishConsideration must be given to the sharp rise in business-to-business indebtedness, non-payment of national and local public contract organisations, etc.
Je třeba brát v úvahu prudký vzestup zadluženosti mezi podniky, neplacení státních a místních organizací veřejných zakázek atd.
EnglishThere are numerous damaging consequences, including the exploitation of immigrants through underpayment or, in some cases, non-payment.
Existuje mnoho škodlivých následků, včetně vykořisťování přistěhovalců prostřednictvím podhodnocených mezd nebo nejsou, v některých případech, placeni vůbec.
EnglishTherefore, it avoids fraud arrangements that are based on non-payment of the VAT by the supplier followed by deduction of the VAT by the customer, who is in possession of a valid invoice.
Tím se zabrání podvodům založeným na tom, že dodavatel neodvede DPH a zákazník, jenž má platnou fakturu, si následně odpočítá DPH.
EnglishThe principle of non-payment does not apply to cases of so-called compensation, where a living donor may receive a contribution in line with the expenditure related to donation.
Zásada bezplatnosti se nevztahuje na případy tzv. kompenzace, kdy žijící dárce může získat příspěvek odpovídající nákladům souvisejícím s darováním.
EnglishThe fact that the Public Prosecutor has not even quantified the precise amount of tax owed - also by way of non-payment of interest - makes the case for fumus persecutionis even stronger.
To, že státní zástupce ani nesdělil přesnou částku dlužné daně - také cestou neplacení úroku - ještě posiluje charakter fumus persecutionis tohoto případu.

Podobné překlady pro "non-payment" česky

payment podstatné jméno
to clear the payment sloveso
additional payment podstatné jméno
advance payment podstatné jméno
deficiency payment podstatné jméno
non profit-making organization
deferred payment podstatné jméno
immediate payment podstatné jméno
late payment
down payment podstatné jméno
part payment podstatné jméno