anglicko-česko překlad pro "non-natural"

EN

"non-natural" český překlad

volume_up
non-natural {příd. jm.}
EN

non-natural {přídavné jméno}

volume_up
non-natural

Příklady použití pro "non-natural" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe soil is a finite and non-renewable natural resource.
Půda je omezeným a neobnovitelným přírodním zdrojem.
EnglishScientific research shows that this sector is uniquely capable of capturing carbon in a natural and non-polluting form.
Vědecké závěry dokládají, že právě a jedině toto odvětví je schopno zachycovat uhlík přirozenou a neznečišťující formou.
Englishnon-renewable natural resource
EnglishWe have all seen the case of the use of a non-chemical, natural, cheap and effective remedy spray used to protect white grapes worldwide.
Všichni jsme viděli příklad používání nechemického, přírodního, levného a účinného léčivého postřiku používaného všude po světě k ochraně bílé vinné révy.

Podobné překlady pro "non-natural" česky

natural přídavné jméno
non profit-making organization