EN

non-linear {přídavné jméno}

volume_up
non-linear (také: nonlinear)
For non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
Pro nelineární služby je ale třeba zavést alespoň minimální základní předpisy.
It is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Je potěšující, že vytváříme právní základy pro digitální a nelineární televizi.
nelineární vztah dávka-odezva

Příklady použití pro "non-linear" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFor non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
Pro nelineární služby je ale třeba zavést alespoň minimální základní předpisy.
EnglishIt is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Je potěšující, že vytváříme právní základy pro digitální a nelineární televizi.
Englishnon-linear dose response relation
EnglishIt is true that carbon dioxide is a greenhouse gas, although a much less important greenhouse gas than water vapour, but the effect of CO2 climate forcing is non-linear.
Pravda, kysličník uhličitý je skleníkový plyn, byť skleníkový plyn méně důležitý než vodní pára, ale klimatotvorný efekt CO2 není lineární.

Podobné překlady pro "non-linear" česky

linear přídavné jméno
non profit-making organization