anglicko-česko překlad pro "non-existent"

EN

"non-existent" český překlad

volume_up
non-existence {podstatné jméno}
EN

non-existent {přídavné jméno}

volume_up
non-existent (také: nonexistent)
That was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
Toto byla tradiční náprava kontroly neexistující inflace.
The proposal on the table is even based on a non-existent technology.
Předložený návrh navíc vychází z neexistující technologie.
My contention throughout has been that they were a solution to a non-existent problem.
Stále tvrdím, že jsou řešením pro neexistující problém.

Příklady použití pro "non-existent" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe scope for additional or other kinds of majority is virtually non-existent.
Prostor pro doplňkovou většinu či jiné typy většiny je v podstatě nulový.
EnglishIn the case of violation of workers' rights, those criticisms are virtually non-existent.
V případě porušování práv zaměstnanců tato kritika ve skutečnosti neexistuje.
EnglishAnd yet, support structures for abused women are basic or even non-existent.
A přesto, struktury k podpoře zneužívaných žen jsou pouze základní nebo dokonce neexistují.
EnglishToday, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.
Dnes tyto pravomoci vůbec neexistují, což vytváří mimořádně závažné vakuum.
EnglishWe need action that will restore and strengthen confidence, which is currently non-existent.
Potřebujeme učinit kroky k obnovení a posílení důvěry, která v současnosti neexistuje.
EnglishI would recommend that all Members vote against amendments to non-existent reports.
Doporučila bych, aby se všichni poslanci vyslovili proti pozměňovacímu návrhu k neexistujícím zprávám.
EnglishTherefore, the proposal cannot possibly harmonise national systems, because they are non-existent.
Návrh proto rozhodně nemůže harmonizovat vnitrostátní systémy, protože žádné neexistují.
EnglishThe chances of them getting their money after they have been deported are non-existent.
Naděje, že po své deportaci dostanou své peníze, jsou nulové.
EnglishHowever, in many countries, this respect is weak or non-existent.
Avšak v některých zemích je tento respekt slabý, nebo neexistuje.
EnglishIn the case of trade on cross-border markets in particular, the enforceability of the law is non-existent.
Obzvláště v případě obchodů na příhraničních trzích bývá vymahatelnost práva nulová.
EnglishMy contention throughout has been that they were a solution to a non-existent problem.
Stále tvrdím, že jsou řešením pro neexistující problém.
EnglishThat was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
Toto byla tradiční náprava kontroly neexistující inflace.
EnglishThe proposal on the table is even based on a non-existent technology.
Předložený návrh navíc vychází z neexistující technologie.
EnglishI believe these to be a priority yet, I am sorry to say, they are non-existent in Turkey.
Domnívám se, že tato práva musí být prioritou, nicméně v Turecku, musím bohužel konstatovat, neexistují.
EnglishYou constantly refer to Belgium as a non-existent nation.
Neustále hovoříte o Belgii jako o neexistujícím státu.
EnglishThis is caused by poorly developed and, frankly, non-existent port and fishing fleet infrastructure.
Důvodem je nedostatečně rozvinutá, a upřímně řečeno, neexistující přístavní infrastruktura a rybářská flotila.
EnglishUnfortunately, this partnership is virtually non-existent.
Naneštěstí toto partnerství prakticky neexistuje.
EnglishAnd the list continues: torture, mistreatment, non-existent rights of defence, lack of a judgment, and so on.
A seznam pokračuje: mučení, špatné zacházení, neexistující právo na obhajobu, chybějící rozhodnutí soudu, atd.
EnglishThis is already forgotten, passé, non-existent!
Na ten se již zapomnělo, ten je passé, neexistuje!
EnglishDespite the fact that the paper was non-existent, a press conference was held on the subject during the European Council summit.
Ačkoliv tento dokument neexistoval, proběhla k němu během zasedání Evropské rady tisková konference.

Podobné překlady pro "non-existent" česky

existent přídavné jméno
non profit-making organization