anglicko-česko překlad pro "non-event"

EN

"non-event" český překlad

volume_up
non-event {podstatné jméno}
EN

non-event {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "non-event" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn Europe we really need comprehensive inspections of animal transportation and corresponding threats of fines in the event of non-compliance.
V Evropě skutečně potřebujeme plošné inspekce přepravy zvířat a odpovídající hrozby pokut v případě porušení předpisů.
EnglishIt will be appropriate to develop a European system of liability in the event of non-compliance to improve consumer protection and confidence in the markets.
Bylo by vhodné vytvořit evropský systém odpovědnosti v případě porušení povinnosti, aby se zlepšila ochrana spotřebitelů a důvěra v trhy.
EnglishThat would set specific performance targets for service providers and provide for incentives and intervention mechanisms in the event of non-completion.
Pro poskytovatele služeb by tak byly stanoveny specifické výkonnostní cíle a rovněž vytvořeny pobídky a mechanismy zásahu v případě, že nejsou bloky dokončeny.
EnglishFrom Copenhagen I expect balanced commitments, short- and medium-term commitments, and verifiable commitments, together with financial penalties in the event of non-compliance.
Od Kodaně očekávám vyrovnané závazky, krátkodobé a střednědobé a kontrolovatelné, které budou doplněny finančními sankcemi pro případ jejich neplnění.
EnglishIn the discussions on this topic, the Socialist Group in the European Parliament argued in favour of more transparency and of effective sanctions in the event of non-compliance with the obligations.
V diskusích na toto téma se Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu vyslovila pro větší transparentnost a pro účinné sankce v případě nedodržování závazků.

Podobné překlady pro "non-event" česky

event podstatné jméno
in any event příslovce
chance event podstatné jméno
non profit-making organization