anglicko-česko překlad pro "noise reduction"

EN

"noise reduction" český překlad

volume_up
noise reduction {podstatné jméno}
EN

noise reduction {podstatné jméno}

volume_up
1. technologie
noise reduction
volume_up
redukce šumu {podstatné jméno}

Příklady použití pro "noise reduction" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishPhoto Gallery automatically sets the exposure, color, noise reduction, and other settings.
Fotogalerie automaticky nastaví expozici, barvu, snížení šumu a další nastavení.
EnglishThis will also be accompanied by a reduction in noise and sound pollution in general.
To bude také doprovázeno snížením znečištění hlukem a zvukem obecně.
EnglishHD voice, Noise Blackout 3.0 and Wind Noise Reduction technology are all included as standard.
Jako standard jsou zahrnuty Technologie HD voice, Noise Blackout 3.0 a Wind Noise Reduction.
EnglishSo without noise reduction technology, our country would not exist.
Bez technologie na redukci hluku, by naše země nemohla existovat.
EnglishOur motions on noise reduction, especially from freight traffic, were rejected by the major coalition here in the House.
Naše návrhy týkající se snížení hluku z dopravy způsobeného zejména nákladní dopravou byly zde v Parlamentu zamítnuty většinovou koalicí.
EnglishThat is why we must start with sensible legislation on noise reduction in freight rail traffic straight away in the next parliamentary term.
Proto musíme hned v příštím volebním období začít s citlivými právními předpisy, které upraví snížení hluku způsobeného železniční nákladní dopravou.
EnglishThe extension of airport capacities is inevitable and should mandatorily be correlated with solid regulations on noise reduction, as well as on reduction of aircraft emissions.
Rozšíření kapacit letišť je nutné a povinně by mělo být sladěno s pevnými nařízeními o snížení hladiny hluku, stejně jako snížení emisí letadel.

Podobné překlady pro "noise reduction" česky

reduction podstatné jméno
noise podstatné jméno
price reduction podstatné jméno
Czech
noise pollution