EN

nod {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "nod" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf you nod off, the system would know, dimming to darkness as you do.
Začnete-li usínat, systém by věděl, že má stmívat až do tmy, stejně jako vy.
EnglishWe must also ensure that this tax legislation not be amended every day at a nod from investors.
Je také třeba zajistit, aby se tyto daňové právní předpisy na povel investorů každý den neměnily.
EnglishThe ban was a stitch-up by the political elite and was done on a nod and a wink.
Zákaz podvodně sešpendlila politická elita.
EnglishThat is all and now the Minister will nod I hope.
To je celé a paní ministryně na to nyní, doufám, kývne.
EnglishThat is the most serious thing we can do; and it is going to go through again for the 15th year on the nod.
To je ta nejodpovědnější věc, kterou můžeme udělat; a samozřejmostí je, že tomu tak bude již po patnácté i letos.
Englishland of Nod
EnglishCapabilities: in the broader sense of the term, everything that is crisis prevention management and rapid response, we have what we could get and - I could expect that Mr Solana will nod - more.
Schopnosti: v širším smyslu slova, všechno, co je management prevence krizí a rychlá reakce, máme, co můžeme mít a - - předpokládám, že pan Solana bude souhlasit - více.

Synonyma (anglicky) pro "nodding":

nodding