anglicko-česko překlad pro "no-win"

EN

"no-win" český překlad

volume_up
no-win {příd. jm.}
EN

no-win {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "no-win" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
Jako při tenisu, obvykle jeden vyhraje a druhý prohraje. ~~~ A součet je nulový.
EnglishWe need far better cooperation if we want to win the fight against counterfeiting.
Potřebujeme mnohem lepší spolupráci, pokud chceme boj s padělatelstvím vyhrát.
EnglishWe must try to win friends in these countries and not make blanket judgments.
Musíme se snažit získat v těchto zemích přátele a vyhnout se paušálním úsudkům.
EnglishChange your strategy so that we can win citizens' support for a European Union!
Změňte svou strategii tak, abychom dokázali získat podporu občanů pro Evropskou unii!
EnglishNot even Maradona or Pelé could win the match of this crisis by themselves.
Dokonce ani Maradona nebo Pelé by nemohli tento krizový zápas vyhrát bez podpory.
EnglishU Win Tin has refused to renounce her political ideals in exchange for her freedom.
U Win Tin se odmítl vzdát svých politických ideálů výměnou za svoji svobodu.
EnglishWe must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Musíme vytrvat a pokračovat ve vytrvání s vědomím, že boj v žádném bodě nevyhrajeme.
EnglishIt is clear that some sectors will suffer, but there are many sectors that will win.
Je jasné, že některá odvětví na tom prodělají, avšak mnohá odvětví vydělají.
EnglishThe European Union is the 21st international organisation to win the award since 1901.
Evropská unie je 21. mezinárodní organizací, která tuto cenu od roku 1901 získala.
EnglishBased on this the communists would win 60 of the 101 seats in the new parliament.
Na základě toho by komunisté v novém parlamentu získali 60 ze 101 křesel.
English. - I want to win this competitiveness battle globally.
předseda Komise. - Chci tento boj o konkurenceschopnost vyhrát v celosvětovém měřítku.
EnglishThis is our commitment and yet we win in some areas and we lose in others.
Takový je náš závazek. Přesto v některých oblastech vítězíme a v jiných prohráváme.
EnglishThis is the choice before us: if Colonel Gaddafi is to lose, the others need to win.
Stojíme před volbou: pokud má plukovník Kaddáfí prohrát, druzí musí vyhrát.
EnglishThat is always a win-win situation for people from third countries within Europe.
To je pro lidi ze třetích zemí v rámci Evropy vždy oboustranně výhodné.
EnglishThe result of this will be a substantial market opening and a win for media pluralism.
Výsledkem bude podstatné otevření trhu a vítězství plurality sdělovacích prostředků.
EnglishIt will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
Pokud je chce získat zpět, bude muset přijít se závažnějšími argumenty.
EnglishThis is U Win Tin, an eminent journalist and leader of the National League for Democracy.
Je jím U Win Tin, významný novinář a vůdčí osobnost Národní ligy za demokracii.
EnglishWhat has Parliament managed to win in the negotiations with the High Representative?
Čeho se Parlamentu podařilo v jednání s vysokou představitelkou dosáhnout?
EnglishI am convinced that common rules are win-win for consumers and business.
Jsem přesvědčena, že společná pravidla přinášejí prospěch spotřebitelům i obchodu.
EnglishAnd I think if IBM's Deep Blue played anyone in this room, it would win every time.
A pokud by Deep Blue hrál proti komukoliv v této místnosti, vyhrál by podle mne pokaždé.

Podobné překlady pro "no-win" česky

win podstatné jméno
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
to win sloveso
no one zájmeno
no more of it
Czech
no fewer příslovce
no kind of
Czech
no way příslovce
no word
no kidding
no matter podstatné jméno