anglicko-česko překlad pro "no-show"

EN

"no-show" český překlad

volume_up
no-show {podstatné jméno}
CS
EN

no-show {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "no-show" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Kliknutím na tlačítko Přehrát obrázky spustíte spolu s hudbou prezentaci obrázků.
EnglishThe Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
Východiskem Komise je, že Evropská unie musí nadále prokazovat vedoucí postavení.
EnglishA few facts will suffice to show how quickly this has changed the face of Sweden.
Stačí pár faktů, abychom si ukázali, jak rychle tento tlak změnil tvář Švédska.
EnglishClear the check box for each picture that you want to remove from the slide show.
Zrušte zaškrtnutí políček pro všechny obrázky, které chcete odebrat z prezentace.
EnglishTo make the windows reappear, move the mouse away from the Show desktop button.
To make the windows reappear, move the mouse away from the Show desktop button.
EnglishAnd I hope, in the next few years, to show that this will lead to smart machines.
A já doufám, že v následujících pár letech ukážu, že to povede k chytrým strojům.
EnglishI think it is very important to show that here we are really working together.
Myslím, že je velmi důležité ukázat, že jsme tady a skutečně pracujeme společně.
EnglishAll indicators show that, at global level, women are poorer than men on average.
Všechny ukazatele ukazují, že celosvětově jsou ženy v průměru chudší než muži.
EnglishThe EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
EU si musí ponechat vedoucí úlohu a musí jasně projevit své odhodlání pokračovat.
EnglishJust type your event name in the calendar pane and it will show up immediately.
Jednoduše zadejte název události do podokna Kalendář a událost se okamžitě objeví.
EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušného políčka zobrazte nebo skryjte hru.
EnglishThat is why I am calling on my fellow Socialist Members to show the same courage.
Proto vyzývám své kolegy, socialistické poslance, aby ukázali tu samou odvahu.
EnglishThey are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
Často se jedná o "obyčejné" lidi, kteří prokazují mimořádnou odvahu a odhodlání.
EnglishLike Croatia, Montenegro can show the remaining countries the way to EU membership.
Podobně jako Chorvatsko může Černá Hora ostatním zemím ukázat cestu ke členství.
EnglishIt is now up to us in the European Parliament to show that we support these women.
Nyní je na nás v Evropském parlamentu, abychom ukázali, že tyto ženy podporujeme.
EnglishOur actions in Libya will show the actual state of our security and defence policy.
Naše aktivity v Libyi odhalí skutečný stav naší bezpečnostní a obranné politiky.
EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Zaslouží si získat příležitost prokázat svoji hodnotu v přístupových jednáních.
EnglishI’m going to show you how to get the Windows Media Center experience onto your TV.
I’m going to show you how to get the Windows Media Center experience onto your TV.
EnglishSometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
V případech, kdy nemůžeme vaši polohu přesně určit, se nezobrazí žádná poloha.
EnglishAnd I'm going to show to Bruno some first tries, and he can have the first bite.
A rád bych vám představil Bruna, který první okusí, a jeho první zakousnutí.

Synonyma (anglicky) pro "no-show":

no-show

Podobné překlady pro "no-show" česky

show podstatné jméno
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
all show přídavné jméno
to show sloveso
no one zájmeno
no more of it
Czech
no fewer příslovce
no kind of
Czech