anglicko-česko překlad pro "nitrogen oxide"

EN

"nitrogen oxide" český překlad

volume_up
nitrogen oxide {podstatné jméno}
EN

nitrogen oxide {podstatné jméno}

volume_up
1. chemie
nitrogen oxide
volume_up
oxid dusíku {m}

Příklady použití pro "nitrogen oxide" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishInitiatives are planned to reduce nitrogen oxide emissions in the aviation sector and noise around airports.
Naplánovali jsme iniciativy s cílem snížit emise oxidů dusíku v odvětví letecké dopravy a hluk v okolí letišť.
EnglishIn particular, in the case of sea transport, sulphur and nitrogen oxide emissions are rising, and improvements are needed in this area.
Zejména v případě námořní dopravy se zvyšují emise oxidů dusíku a síry - v této oblasti musí nastat zlepšení.
EnglishIt reduces the limits for nitrogen oxide emissions by 80% and particulate emissions by 66% compared with the Euro V standard in force today.
Ve srovnání se současně platnou normou Euro V snižuje limity emisí oxidu dusičného o 80 % a emise jemných částic o 66 %.
EnglishIn addition, the Committee on the Environment has decided to introduce a multiplier of two, in order to take nitrogen oxide emissions into account.
Výbor pro životní prostředí k tomu ještě rozhodl zavést koeficient v hodnotě 2, aby byly zohledněny také emise oxidu dusíku.
EnglishBeing able to set nitrogen oxide emission limit values early offers car manufacturers the assurance of long-term planning at a European level.
Včasńé stanovení hodnoty emisních limitů pro oxidy dusíku poskytuje výrobcům automobilů záruku dlouhodobého plánování na evropské úrovni.
EnglishParallel measures such as a tax on air fuel and charges on nitrogen oxide emissions, NOx, are a must, and this is precisely what we are calling for in this report.
Paralelní opatření, jako například daň na letecká paliva a poplatky za emise oxidů dusíku, jsou absolutně nevyhnutelná a touto zprávou vyzýváme k jejich zavedení.

Podobné překlady pro "nitrogen oxide" česky

nitrogen podstatné jméno
Czech
oxide podstatné jméno
aluminum oxide podstatné jméno
nitrogen fixation podstatné jméno
nitrogen cycle podstatné jméno
calcium oxide podstatné jméno
zinc oxide přídavné jméno