anglicko-česko překlad pro "nit"

EN

"nit" český překlad

volume_up
nit {podstatné jméno}
volume_up
nit-picking {podstatné jméno}
volume_up
nit-picker {podstatné jméno}
CS
CS

"nitě" anglický překlad

volume_up
nitě {ž mn. č.}
EN
EN

nit {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
nit
volume_up
trouba {m} [hanl.] (blb)
2. zoologie
3. "short for nitwit", britská angličtina
nit
volume_up
vůl {m} [hovor.] (blb)
CS

nitě {ženský rod množné číslo}

volume_up
nitě (také: hadry, závity)
Nejsme nic než dvě nitě ustřižené ze stejné látky.
We are but two threads cut from the same cloth.
(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, Pákistán je nyní skutečně nesmírně nebezpečné místo, hlavní zamotaný uzel, kterým jsou svázány všechny nitě terorismu.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Pakistan is now truly an extremely dangerous place, the central tangled knot where all the threads of terrorism are interwoven.

Příklady použití pro "nit" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThey must know that the visa regime is being delayed not because of European nit-picking, but because they have not done their bit.
Musí vědět, že vízový režim je pozdržen nikoliv kvůli evropskému hnidopišství, ale proto, že neodvedly svou práci.
EnglishTherefore, apply your nit-picking checks to your own expenditure and be as rigorous as you insist the Member States must be!
Uplatňujte hlavně své pedantské kontroly na vlastní výdaje a buďte stejně tak přísní, jako to vyžadujete od členských států!
EnglishWe are all responsible for the regulatory nit-picking which gives Europe the reputation for being a factory churning out complex detail.
Všichni neseme zodpovědnost za to, že naše předpisy zacházejí do přílišných detailů, díky čemuž si Evropa vysloužila pověst běžícího pásu chrlícího ze sebe samé podružnosti.
EnglishI abstained on the amendments because it would have involved endorsing existing EU law and a nit-picking exercise to decide which bits were worse than others.
Zdržel jsem se hlasování o pozměňovacích návrzích, protože by znamenalo schválení stávajícího práva Evropské unie a rozhodování o tom, které jeho části jsou horší než jiné.
EnglishTo vote on the amendments would have entailed endorsing existing EU legislation (which we don't want either) and a nit-picking exercise in order to decide which bits were worse than others.
Hlasovat o pozměňovacích návrzích by znamenalo schválení stávajícího práva Evropské unie (které také nechceme) a rozhodování o tom, které jeho části jsou horší než jiné.
EnglishFurthermore, I strongly disagree with my fellow Member, Mr Gauzès, when he recommends not carrying out nit-picking checks but waiting for the next request to examine the quality of aid spending.
Kromě toho naprosto nesouhlasím s kolegou panem Gauzèsem, který doporučuje neprovádět podrobné kontroly a s prověřováním kvality vynakládání pomoci vyčkává na další žádost.