anglicko-česko překlad pro "nickname"

EN

"nickname" český překlad

volume_up
nickname {podstatné jméno}
volume_up
nicknamed {příd. jm.}
EN

nickname {podstatné jméno}

volume_up
Choose additional options like sync mail frequency and nickname to use, and then tap Next.
Zvolte další možnosti, jako je četnost synchronizace e-mailů a přezdívka, a klepněte na Další.

Příklady použití pro "nickname" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.
Strohý vzhled tohoto betonového komplexu vede k přezdívce 'Nový brutalismus'.
EnglishChoose additional options like sync mail frequency and nickname to use, and then tap Next.
Zvolte další možnosti, jako je četnost synchronizace e-mailů a přezdívka, a klepněte na Další.
EnglishSort address book entries by nickname
EnglishEnter a nickname for the certificate:
EnglishNow I spoke to one of these Carders who we'll call RedBrigade -- although that wasn't even his proper nickname -- but I promised I wouldn't reveal who he was.
Mluvil jsem s jedním z kartařů - říkejme mu RedBrigade- i když to nebyl jeho "skutečný" nick - ale slíbil jsem, že neprozradím jeho totožnost.

Synonyma (anglicky) pro "nickname":

nickname