anglicko-česko překlad pro "nickel"

EN

"nickel" český překlad

volume_up
nickel {podstatné jméno}
EN

nickel {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
nickel
volume_up
niklák {m} (5 centů)
nickel (také: picayune)
2. chemie
We do not want to find any more lead, cadmium, nickel, mercury, solvents or other highly toxic and carcinogenic substances such as PCBs in our waters.
Nechceme již v našich vodách dále nacházet olovo, kadmium, nikl, rtuť, rozpouštědla nebo jiné vysoce toxické a karcinogenní látky, jako jsou PCB.

Příklady použití pro "nickel" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe "overall nickel" and "nickel derivative products" content was therefore analysed.
Analyzován byl tedy obsah „celkového niklu“ a „derivátů niklu“.
EnglishThe proof is in the increase not only in food prices, but also in the price of nickel, silver and gold.
Důkazem je to, že vzrostly ceny nejen potravin, ale také cena niklu, stříbra a zlata.
EnglishOwing to the chemical structure of nickel and its derivative products, a specific analysis of nickel sulphate is very difficult.
Vzhledem k chemickému složení niklu a jeho derivátů je analýza niklsulfátu velmi obtížná.
EnglishAnd these were steel, mica, plastic, copper and nickel.
Takže začněme ocelí: Jak můžeme vyrobit ocel?
EnglishIn 2002 the ECB was contacted regarding a possible allergic reaction to nickel sulphate present in euro banknotes.
V roce 2002 odpovídala ECB na dotaz ohledně možné alergické reakce na niklsulfát přítomný v eurobankovkách.
EnglishThe World Health Organization (WHO) has estimated a Tolerable Daily Intake of 0.005 mg of nickel per kg of body weight per day.
Světová zdravotnická organizace (WHO) odhadla tolerovatelnou denní dávku na 0,005 mg niklu na kg tělesné hmotnosti.
EnglishThe first mine in the world to use microbial extraction from heaps of nickel ore is in Talvivaara, also in Finland.
Prvním dolem na světě, který začal využívat mikrobiální těžbu z úložišť niklové rudy, je v oblasti Talvivaary, rovněž ve Finsku.
EnglishWe do not want to find any more lead, cadmium, nickel, mercury, solvents or other highly toxic and carcinogenic substances such as PCBs in our waters.
Nechceme již v našich vodách dále nacházet olovo, kadmium, nikl, rtuť, rozpouštědla nebo jiné vysoce toxické a karcinogenní látky, jako jsou PCB.

Synonyma (anglicky) pro "nickel":

nickel
nickel-and-dime