anglicko-česko překlad pro "Nicaraguan"

EN

"Nicaraguan" český překlad

volume_up
Nicaraguan {příd. jm.}
EN

Nicaraguan {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Nicaraguan

Příklady použití pro "Nicaraguan" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI should like to thank you and to thank all the speakers for having raised the Nicaraguan situation.
Chtěl bych vám a všem řečníkům poděkovat za pozornost věnovanou situaci v Nikaragui.
EnglishThat, however, must not prevent Europe from continuing to provide aid for the development and welfare of the Nicaraguan people, because we want them to have the best possible future.
To však nesmí Evropě bránit v pokračování poskytování pomoci pro rozvoj a blahobyt nikaragujských obyvatel, protože pro ně chceme tu nejlepší možnou budoucnost.
EnglishOn the other hand, recent developments, such as the ruling by the Constitutional Chamber, certainly cast a shadow on the seriousness of the Nicaraguan Government to live up to its commitments.
Na druhé straně nedávný vývoj, jako je rozhodnutí ústavní komory, nepochybně vrhá stín na serióznost nikaragujské vlády ohledně toho, že dostojí svým závazkům.
EnglishCooperation will be focused on programmes and activities that guarantee that the aid reaches the beneficiaries - the Nicaraguan people - directly, without going through the government.
Spolupráce bude zaměřena na programy a aktivity, jež zaručí, že se pomoc dostane přímo těm, jimž je určena - nikaragujskému obyvatelstvu -, a to nikoli prostřednictvím vlády.