anglicko-česko překlad pro "news agency"

EN

"news agency" český překlad

EN

news agency

volume_up
On 2 January this year the Catholic Missionary Service News Agency, MISNA, reported that between 7 000 and 10 000 people were taking refuge in the cathedral in Langas.
2. ledna tohoto roku katolická misijní zpravodajská agentura MISNA informovala o tom, že se 7 000 až 10 000 osob ukrývá v katedrále v Langasu.

Příklady použití pro "news agency" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEven the government learned of the earthquake from their own citizens, rather than from the Xinhua News Agency.
Dokonce i vláda se o zemětřesení dozvěděla od svých vlastních občanů a ne od tiskové agentury Xinhua.
EnglishOn 2 January this year the Catholic Missionary Service News Agency, MISNA, reported that between 7 000 and 10 000 people were taking refuge in the cathedral in Langas.
2. ledna tohoto roku katolická misijní zpravodajská agentura MISNA informovala o tom, že se 7 000 až 10 000 osob ukrývá v katedrále v Langasu.
EnglishIn addition the French news agency, quoting diplomatic sources, said that Brussels was considering very seriously the possibility of recognising Kosovo but 'in the most organised way possible'.
Kromě toho francouzská informační agentura citovala diplomatické zdroje, že Brusel vážně uvažoval nad možností, uznat Kosovo, ale jen "v co nejuspořádanějším stavu".
EnglishMr President, I am seriously concerned by the misconception that a colleague of mine, Sahra Wagenknecht, spread in an interview with the Russian news agency 'Regnum' on 7 February this year.
Pane předsedo, jsem vážně znepokojen mylnými výklady, které šířila moje kolegyně Sahra Wagenknechtová v rozhovoru s ruskou zpravodajskou agenturou Regnum ze 7. února tohoto roku.

Synonyma (anglicky) pro "news agency":

news agency

Podobné překlady pro "news agency" česky

agency podstatné jméno
news podstatné jméno
news reader podstatné jméno
news anchor podstatné jméno
news conference podstatné jméno
law enforcement agency podstatné jméno
travel agency podstatné jméno
news bulletin
employment agency podstatné jméno