anglicko-česko překlad pro "newest"

EN

"newest" český překlad

EN

newest {superlativ}

volume_up
As an exception, ECB opinions are sorted with the newest on top.
Pouze stanoviska ECB jsou uvedena tak, že nahoře jsou nejnovější stanoviska.
The newest Age will satisfy longtime rulers and new pharaohs alike.
Nejnovější výprava do věku impérií uspokojí zkušené vládce i nové faraony.
Click Received again, and they'll be sorted from oldest to newest.
Klepněte znovu na tlačítko Přijaté a zprávy budou seřazeny od nejstarší po nejnovější.

Příklady použití pro "newest" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMauritania is one of the world's poorest countries and one of its newest oil producers.
Mauritánie je jednou z nejchudších zemí a jedním z nejnovějších výrobců ropy.
EnglishOur newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the "what" level.
Náš nejnovější mozek, náš mozek homo sapiens, náš neurokortex, odpovídá úrovni "co".
EnglishThe newest Age will satisfy longtime rulers and new pharaohs alike.
Nejnovější výprava do věku impérií uspokojí zkušené vládce i nové faraony.
EnglishAs an exception, ECB opinions are sorted with the newest on top.
Pouze stanoviska ECB jsou uvedena tak, že nahoře jsou nejnovější stanoviska.
EnglishClick Received again, and they'll be sorted from oldest to newest.
Klepněte znovu na tlačítko Přijaté a zprávy budou seřazeny od nejstarší po nejnovější.
EnglishEurope must further invest in LNG terminals and help do the same for its newest members.
Evropa musí dále investovat do terminálů LNG a pomoci s těmito investicemi svým nejnovějším členům.
EnglishWe're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
EnglishI am thinking in particular of the smallest and newest Member States.
Mám na mysli zvláště ty nejmenší nebo nové členské státy.
EnglishHere’s how to set up Windows so it always looks for the newest and best drivers for your hardware.
Here’s how to set up Windows so it always looks for the newest and best drivers for your hardware.
EnglishOperations in the newest nuclear energy plant had to be halted recently due to contamination risks.
Operace v nejnovějším odvětví jaderné energie musely být nedávno pozastaveny kvůli riziku znečištění.
EnglishThe oldest legal acts are at the top, except for ECB opinions where the newest one appears first.
Nejstarší právní akty jsou nahoře, pouze v případě stanovisek ECB se nejdříve zobrazí nejnovější stanovisko.
EnglishBhutan, for those of you who don't know it, is the newest democracy in the world, just two years ago.
A také, pro ty z vás kteří to nevědí, Bhútán se stal nejmladší demokracií na světě, právě před dvěma lety.
EnglishHowever, what is happening about Europe's newest state, Kosovo?
EnglishReducing the budgets for national healthcare programmes jeopardises access to the newest and most effective treatments.
Omezení rozpočtů národních zdravotnických programů ohrožuje přístup k nejnovějším a nejúčinnějším léčbám.
EnglishAt the beginning the problems seemed insurmountable, particularly for an MEP from one of the newest Member States.
Na začátku se mi všechny problémy zdály nepřekonatelné, zejména jakožto poslanci z jednoho z nejnovějších členských států.
English~~~ That you're much better off, almost universally, looking for a low-cost or locally applicable version of the newest technology.
Obecně je mnohem lepší inspirovat se nízkonákladovými lokálně aplikovatelnými verzemi nejnovějších technologií.
English(SK) Madam President, South Sudan is a country which has voted for independence, and it will be the newest member of the United Nations.
(SK) Paní předsedající, Jižní Súdán je zemí, která si odhlasovala nezávislost a bude nejnovějším členem Spojených národů.
EnglishThe newest messages are on top.
EnglishIn this image of the Tokyo skyline, I've hidden data from the newest planet-hunting space telescope on the block, the Kepler Mission.
V tomto obrazu tokijského panoramatu jsem ukryla data z nejnovějšího "planety-lovícího" vesmírného teleskopu na trhu: mise Kepler.
EnglishAdd from Newest Messages