anglicko-česko překlad pro "new source"

EN

"new source" český překlad

volume_up
new source {podstatné jméno}
EN

new source {podstatné jméno}

volume_up
So a new source of energy security for Europe is the ultimate challenge for the Hungarian Presidency.
Největší výzvou pro maďarské předsednictví je tak nový zdroj energetické bezpečnosti pro Evropu.
I fear that this may even be a new source of serious conflicts.
Obávám se, že to může být i nový zdroj vážných konfliktů.
It could also represent a new source of funding for cleaner forms of transport such as rail and waterways.
Mohlo by zároveň představovat nový zdroj financování čistších forem dopravy, jako je železnice a vodní cesty.

Příklady použití pro "new source" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Daň z finančních transakcí může přinést nový silný zdroj financování rozvoje.
EnglishSo a new source of energy security for Europe is the ultimate challenge for the Hungarian Presidency.
Největší výzvou pro maďarské předsednictví je tak nový zdroj energetické bezpečnosti pro Evropu.
EnglishI fear that this may even be a new source of serious conflicts.
Obávám se, že to může být i nový zdroj vážných konfliktů.
EnglishHopefully, the financial crisis work group that Parliament has set up will be a new source of guidance.
Můžeme doufat, že pracovní skupina pro finanční krizi zřízená Evropským parlamentem udá nový směr.
EnglishThis dramatic incident was necessary for the world to discover the problem of Yemen - a new source of terrorism.
Tato dramatická událost byla nezbytná, aby svět objevil problém Jemenu - nového zdroje terorismu.
EnglishIt could also represent a new source of funding for cleaner forms of transport such as rail and waterways.
Mohlo by zároveň představovat nový zdroj financování čistších forem dopravy, jako je železnice a vodní cesty.
EnglishOur experts can help you find international business partners, source new technologies and receive EU funding or finance.
Naši odborníci vám pomohou s hledáním zahraničních obchodních partnerů, získáváním nových technologií a využíváním financování od EU.
EnglishNew Source Performance Standards
EnglishCommissioner, you know that the citizens' views have to be taken into account and that Europe must not appear to be a source of new restrictions or difficulties.
Pane komisaři, víte, že názory občanů musíme vzít v potaz a že Evropa se nesmí jevit jako zdroj nových omezení nebo obtíží.
EnglishWith the right choice of tax and its proper implementation, we could have an important new source of revenues while still maintaining our competitiveness.
Při správném výběru daně a jejím správném zavedení bychom mohli získat důležitý nový zdroj příjmů při zachování naší konkurenceschopnosti.
EnglishAfter all, we recently read in New Europe, the news source for Europe, that roaming has allegedly cost European consumers 30 billion euro.
Konec konců, nedávno jsme si mohli přečíst ve zpravodajském zdroji pro Evropu New Europe, že evropští zákazníci údajně zaplatili za roaming 30 miliard eur.
EnglishThe Greens have long championed the introduction of a financial transaction tax both as a means of curbing harmful speculation and as a new source for generating public revenue.
Zelení dlouho bojovali za zavedení daně z finančních transakcí jako prostředku na omezení škodlivých spekulací a jako nového zdroje pro tvorbu veřejného příjmu.
EnglishThe modern way of discussing whether this is a new financing source for the United Nations aims at something different, and I hope to come back to this in the Chamber later.
Cílem moderní formy diskuse o tom, zda se pro Organizaci spojených národů jedná o nový zdroj financování, je něco jiného, a doufám, že se k tomu tato sněmovna později vrátí.

Podobné překlady pro "new source" česky

source podstatné jméno
new přídavné jméno
new příslovce
Czech
area source podstatné jméno
anthropogenic pollution source podstatné jméno
anthropogenic air pollution source podstatné jméno
air pollution point source
new wine podstatné jméno
to be at source sloveso
line air pollution source
material source
maximum yield of water source
minimum yield of water source
mobile air pollution source
new moon podstatné jméno
Czech