anglicko-česko překlad pro "new-look"

EN

"new-look" český překlad

volume_up
new-look {podstatné jméno}
EN

new-look {podstatné jméno}

volume_up
Several popular multiplayer games from Windows XP have returned with a new look.
Několik oblíbených her pro více hráčů ze systému Windows XP se vrací s novým vzhledem.

Příklady použití pro "new-look" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSeveral popular multiplayer games from Windows XP have returned with a new look.
Několik oblíbených her pro více hráčů ze systému Windows XP se vrací s novým vzhledem.
EnglishIt is easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
Podobu programu Windows Media Player lze snadno změnit, stačí použítvolitelný vzhled.
EnglishIt's easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
Aplikaci Windows Media Player je snadné dodat nový vzhled pomocí vzhledu.
EnglishCommissioner, you mentioned that you have plans to look at new legislation in this regard.
Pane komisaři, uvedl jste, že máte v plánu zabývat se novým právním předpisem v tomto směru.
EnglishNow, while 4Shbab and "The 99" may look new and shiny, there is actually a very long tradition of this.
Zatímco 4Shbab a 99 vypadají nově a leskle, je za nimi vlastně dlouhá tradice.
EnglishI am quite happy, as he says that the new Commission can look at it.
Jsem rád, jak říká, že nová Komise může tuto otázku brát v úvahu.
EnglishAnd learning about Matthieu gave me a new angle to look at my work.
Učení se o Matthieuovi mi dalo nový úhel pohledu na moji práci.
EnglishWe gave Calculator a fresh look and new features, including new Programmer and Statistics modes.
Kalkulačka má nyní nový vzhled a nové funkce včetně nového režimu Programátorská a Statistická.
EnglishGoogle Mail will offer the new look to you again after several days.
Google Mail vám po několika dnech znovu nabídne nový vzhled.
EnglishWe need to look for new ways of getting closer to the citizen.
Je třeba, abychom hledali nové způsoby přiblížení se k občanovi.
EnglishWe also have to urgently look for new sources of energy, and use modernised methods of coal gasification.
Musíme také naléhavě hledat nové zdroje energie a používat modernizované metody zplynování uhlí.
EnglishWe must look at new and innovative solutions at the very source where migrants start their journey.
Musíme prozkoumat nová a inovativní řešení, a to u samotného zdroje, u nějž migranti začínají svou cestu.
EnglishYou’ll notice that the Windows Store has a new look which makes it easier to discover and download new apps.
Windows Store má nový vzhled, který ještě víc usnadňuje vyhledávání a stahování nových aplikací.
EnglishParliament's committees, especially the Committee on Industry, Research and Energy, have given the proposal a new look.
Parlamentní výbory, především Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, daly návrhu nový vzhled.
EnglishThe only way forward is to look at new industries via research, development and innovation.
Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zaměřit se na nová průmyslová odvětví prostřednictvím posílení výzkumu, vývoje a inovací.
EnglishAnd so you're bound to make your new drug look better.
A nezbytně se ukáže že váš lék vypadá lépe.
EnglishTo give all of your pointers a new look, click the Scheme list, and then click a new mouse pointer scheme.
Chcete-li nastavit nový vzhled všech ukazatelů, klikněte na seznam Schéma a pak klikněte na nové schéma ukazatele myši.
EnglishThe country may start to look for new allies and turn away from the West, which would be disadvantageous to Europe.
Turecko se rovněž může od západu odvrátit a začít hledat nové spojence, což by pro Evropu byl nepříznivý vývoj.
EnglishTherefore, the onus is on us to continue to look for new approaches that will help us to overcome problems that still exist.
Je tedy na nás, abychom stále hledali nové přístupy, které nám umožní překonat problémy, které ještě přetrvávají.
EnglishTo give all of your pointers a new look, click the Scheme drop-down list, and then click a new mouse pointer scheme.
Chcete-li změnit vzhled všech ukazatelů, klikněte na rozevírací seznam Schéma a potom vyberte nové schéma ukazatele myši.

Podobné překlady pro "new-look" česky

look podstatné jméno
new přídavné jméno
new příslovce
Czech
to take a look sloveso
to have a look sloveso
to look sloveso
faraway look podstatné jméno
new wine podstatné jméno