EN

nervous {přídavné jméno}

volume_up
Markets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
Trhy jsou nervózní, na každé gesto reagují okamžitě, přehnaně a negativně.
I mean I'm nervous enough as it is. ~~~ But I am not as nervous as I was five weeks ago.
Ale nejsem tak nervózní, jak jsem byla před pěti týdny.
Now he's getting nervous, so he's going to go catch it.
Ale teď už je nervózní, takže to chce zachytit.
nervous

Příklady použití pro "nervous" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Chinese were very nervous and did not allow any discussion about this issue.
Číňané projevovali velkou nervozitu a na toto téma nepřipustili žádnou diskusi.
EnglishIt will also make members of criminal organizations nervous for the same reasons.
Nebude se to líbit ani členům kriminálních organizací, a to ze stejných důvodů.
EnglishWe must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
Nesmíme se tolik obávat myšlenky, že Evropa by se měla stát ochránkyní žen.
EnglishThere are those who are nervous and say, well, let us just use the idea of a toolbox.
Někteří se stále obávají a říkají - dobrá, využijme tedy myšlenku souboru nástrojů.
EnglishMarkets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
Trhy jsou nervózní, na každé gesto reagují okamžitě, přehnaně a negativně.
EnglishThe history of attempts to tinker with the function of the nervous system is long and illustrious.
Seznam pokusů v rýpání se ve funkcích nervového systému je proslulý a dlouhý.
EnglishThey simply indicate how nervous people become when there is a question of increasing transparency.
Jednoduše ukazují na to, jak lidé při otázce zvyšující se transparentnosti znervózní.
EnglishIt damages the nervous system and immune system and is especially harmful to babies and children.
Poškozuje nervovou soustavu a imunitní systém a je škodlivá zejména pro novorozence a děti.
EnglishBut when you get that opportunity, you get a little nervous.
Když ale dostanete takovou příležitost, začnete být trochu nervózní.
EnglishWell you probably imagine that the nervous system in the body is hardwired like your house.
Zřejmě si představujete nervový systém jako domácí rozvody.
EnglishI mean I'm nervous enough as it is. ~~~ But I am not as nervous as I was five weeks ago.
Ale nejsem tak nervózní, jak jsem byla před pěti týdny.
EnglishI understand that, at present, in the election campaign, many of my fellow Members are becoming nervous.
Chápu, že v současnosti, v době předvolební kampaně, je řada mých kolegů poslanců nervózní.
EnglishIt damages the nervous system and causes serious damage to internal organs, which can directly lead to death.
Poškozuje nervovou soustavu a vážně poškozuje vnitřní orgány, což může vést až k úmrtí.
EnglishI hope that this year the procedure will be smoother and less nervous than the procedure for the 2011 budget.
Doufám, že v tomto roce bude proces hladší a méně nervózní než proces rozpočtu na rok 2011.
EnglishA new case of neurodegenerative disease (nervous system disorders) is diagnosed every 24 hours.
Každých 24 hodin je diagnostikován nový případ neurodegenerativní choroby (onemocnění nervového systému).
EnglishIt's that little green sliver on the horizon, which makes them very nervous about rising oceans.
Je jako malá zelená štěpina na horizontu, díky čemuž jsou tu opravdu nervózní ze zvyšování hladiny oceánů.
EnglishIts modest nervous system consists of just 300 neurons.
Jeho skromná nervová soustava se skládá z pouhých 300 neuronů.
EnglishI suppose Mugabe is increasingly nervous on two counts.
Ze dvou důvodů předpokládám, že je Mugabe stále nervóznější.
EnglishPores like these conduct electrical current and are responsible for all the communication in the nervous system.
Póry jako tyto vedou elektrický proud a jsou odpovědné za veškerou komunikaci nervového systému.
EnglishThat made me extremely nervous, raising the heart rate.
Hrozně mě to znervózňovalo, takže se mi zrychloval puls.

Synonyma (anglicky) pro "nervous":

nervous
nervousness
nervous system