anglicko-česko překlad pro "Nepal"

EN

"Nepal" český překlad

volume_up
Nepal {vl. jm.}
CS
CS

"Nepál" anglický překlad

EN
EN

Nepal {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Nepal
Agreement between the EC and Nepal on certain aspects of air services (
Dohoda ES/Nepál o některých aspektech leteckých služeb (
There are also societies today that may be close to collapse, such as Nepal, Indonesia and Columbia.
Některé další společnosti se možná ke svému pádu blíží: Nepál, Indonésie a Kolumbie.
Obviously, Nepal is siding with China, under pressure.
Nepál je podle všeho dotlačen ke spolupráci s Čínou.
CS

Nepál {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Nepál
Dohoda ES/Nepál o některých aspektech leteckých služeb (
Agreement between the EC and Nepal on certain aspects of air services (
Některé další společnosti se možná ke svému pádu blíží: Nepál, Indonésie a Kolumbie.
There are also societies today that may be close to collapse, such as Nepal, Indonesia and Columbia.
Nepál je podle všeho dotlačen ke spolupráci s Čínou.
Obviously, Nepal is siding with China, under pressure.

Příklady použití pro "Nepal" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe have to understand that in Nepal, the government probably wanted to do the same thing.
Musíme pochopit, že nepálská vláda se pravděpodobně zachovala úplně stejně.
EnglishHowever, thousands of Tibetans living in Nepal have been deprived of this right.
Tisícům nepálských Tibeťanů bylo však toto právo odepřeno.
EnglishThere are also societies today that may be close to collapse, such as Nepal, Indonesia and Columbia.
Některé další společnosti se možná ke svému pádu blíží: Nepál, Indonésie a Kolumbie.
EnglishFor these reasons, the Tibetan refugees in Nepal are kept under strict control at all times.
Z toho důvodu jsou nepálští Tibeťané pod neustálým přísným dohledem.
EnglishThe cooperation agreements with Vietnam and Nepal enter into force.
V platnost vstupují dohody o spolupráci s Vietnamem a Nepálem.
EnglishAgreement between the EC and Nepal on certain aspects of air services (
Dohoda ES/Nepál o některých aspektech leteckých služeb (
EnglishI voted in favour of the report by Mr Costa on the EC-Nepal Agreement on certain aspects of air services.
Hlasoval jsem pro zprávu pana Costy o dohodě ES/Nepál o některých aspektech leteckých služeb.
EnglishBan on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
Zákaz voleb do tibetské vlády v nepálském exilu
EnglishI firmly believe that the desire of Tibetans in Nepal to elect their Head of Government in exile is also greater.
Jsem přesvědčena, že nyní mají Tibeťané v Nepálu ještě větší chuť zvolit si svého předsedu vlády.
EnglishIt could have come from Nepal, just to the north, across the border, or from Jharkhand, a state just to the south.
Mohl pocházet buďto z Nepálu na sever přes hranici země, nebo z Jharkhandu, státu jižně od Biharu.
EnglishObviously, Nepal is siding with China, under pressure.
Nepál je podle všeho dotlačen ke spolupráci s Čínou.
EnglishIf one thing is certain, it is that Beijing has found a new ally in its harassment of the Tibetan people, and that new ally is Nepal.
Jedno je jasné - Peking si pro obtěžování tibetského lidu našel nového spojence - Nepál.
EnglishOwing to growing pressure from the Chinese Government, the 20 000 or so Tibetans living in Nepal have not been allowed to vote.
V důsledku vzrůstajícího tlaku čínské vlády nebylo řádově 20 000 Tibeťanů v Nepálu připuštěno k volbám.
EnglishA Cooperation Agreement is signed with Nepal.
Je podepsána dohoda o spolupráci s Nepálem.
EnglishNepal and China should bear this in mind.
EnglishThis is despite the fact that Nepal has signed the UN international human rights agreements relating to civil and political rights.
Děje se tak i přesto, že Nepál podepsal mezinárodní lidskoprávní dohody OSN o občanských a politických právech.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolution on the ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal.
Dalším bodem programu je rozprava o šesti návrzích usnesení ohledně zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu.
English. - Mr President, as you know, some 20 000 Tibetans live in Nepal, most of them from the old days.
místopředseda Komise. - Pane předsedající, jak víte, v Nepálu žije přibližně 20 000 Tibeťanů, většinou již delší dobu.
EnglishOver 10 000 Tibetans in Nepal were not permitted to vote for a prime minister and members for the parliament of the government in exile.
Více než 10 000 Tibeťanů v Nepálu nebylo připuštěno k volbám ministerského předsedy a členů parlamentu exilové vlády.
EnglishYet Nepal is not a vassal state.

Synonyma (anglicky) pro "Nepal":

Nepal