anglicko-česko překlad pro "neighbours"

EN

"neighbours" český překlad

volume_up
neighbour {podstatné jméno}
volume_up
neighbourly {příd. jm.}
EN

neighbours {množné číslo}

volume_up
neighbours (také: neighbors)
Sousedé jsou jednoduše tím, čím jsou: sousedé.
However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.
Její sousedé, Bosna a Hercegovina a Makedonie, takové štěstí nemají.
Poland and Ukraine are linked by centuries of history as neighbours.
Polsko a Ukrajina jsou spojeny dlouhou historií jako sousedé.

Příklady použití pro "neighbours" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe have our friends, neighbours and partners to thank for our unity and freedom.
Máme přátele, sousedy a partnery a těm musíme poděkovat za naši jednotu a svobodu.
EnglishThe region is not only important for Europe but also, of course, for its neighbours.
Tato oblast není významná pouze pro Evropu, ale samozřejmě také pro své sousedy.
EnglishThe new Member States are important links between the EU and its new neighbours.
Nové členské státy představují důležité spojení EU s jejími novými sousedy.
EnglishIt is dangerous not only for Russia's neighbours, but for the entire European Union.
Tento jev není nebezpečný jen pro ruské sousedy, ale pro celou Evropskou unii.
EnglishHowever, there is another important allocation gap between the neighbours.
Existuje však i další významná mezera v prostředcích rozdělovaných mezi sousedy.
EnglishI have nothing against our friends and neighbours in Bulgaria and Romania.
písemně. - (FR) Nemám nic proti našim přátelům a sousedům z Bulharska a Rumunska.
EnglishOur neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
Naši sousedé v nejsevernější oblasti vědí, že EU je vhodným partnerem ke spolupráci.
EnglishThis of course applies to Russia, but also to all partners and neighbours of the EU.
Toto samozřejmě platí pro Rusko, ale také pro všechny partnery a sousedy EU.
EnglishEurope is slowly catching up with its neighbours as regards these infamous statistics.
Co se týče těchto neslavných statistických údajů, Evropa své sousedy pomalu dohání.
EnglishThat has led to an erosion of trust in institutions, in leaders, and among neighbours.
To vedlo k podkopání důvěry v instituce, vedoucí politické činitele a mezi sousedy.
EnglishFirst: an active policy towards the European Union's neighbours in the south and east.
Zaprvé: aktivní politika zaměřená na jižní a východní sousedy Evropské unie.
EnglishIt bowed its head before the victims and guaranteed our Polish neighbours secure borders.
Sklonil svou hlavu před oběťmi a zaručil našim polským sousedům bezpečné hranice.
EnglishEurope should deal with its neighbourhood, and not with prioritised neighbours.
Evropa by měla jednat se svými sousedy, nikoli s preferovanými sousedy.
EnglishAt the same time, I am convinced that we cannot neglect our neighbours in the east.
Zároveň jsem přesvědčená, že nesmíme zanedbávat naše partnery na východě.
EnglishI would say, the history of the overall policy of Europe in relation to its neighbours.
Řekl bych, že celkovými dějinami politiky Evropy ve vztahu ke svým sousedům.
EnglishThe new Europe cannot be seen as isolated from its neighbours to the east and south.
Novou Evropu nelze chápat jako prostor izolovaný od svých východních a jižních sousedů.
EnglishThe removal of the barriers between our nations means this: our neighbours welcome us.
Odstranění překážek mezi našimi národy znamená, že naši sousedé nás vítají.
EnglishWe will continue to stress the importance of dialogue between Iraq and its neighbours.
I nadále budeme zdůrazňovat důležitost dialogu mezi Irákem a jeho sousedy.
EnglishOur neighbours are found around the Mediterranean Sea and in Eastern Europe.
Naši sousedé se nacházejí okolo Středozemního moře a ve východní Evropě.
EnglishI want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
Chci, aby Británie měla vřelé a přátelské vztahy se všemi evropskými sousedy.

Synonyma (anglicky) pro "neighbour":

neighbour
English
neighbourly
English
beggar-my-neighbour