anglicko-česko překlad pro "neighbourhood"

EN

"neighbourhood" český překlad

volume_up
neighbourhood {podstatné jméno}

EN neighbourhood
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

neighbourhood (také: contiguity, proximity, vicinity, adjacency)
I find it fatal to oppose the Southern neighbourhood and the Eastern neighbourhood.
Připadá mi fatální stavět se proti jižnímu sousedství a východnímu sousedství.
We have here an eastern neighbourhood policy and a southern neighbourhood policy.
Máme tu východní politiku sousedství a jižní politiku sousedství.
To that end, partnerships will be developed with Southern Neighbourhood countries.
Za tímto účelem budou rozvíjena partnerství se zeměmi jižního sousedství.
neighbourhood (také: area, borough, district)
These may consist of just a few families or individuals living in one block of flats or they may occupy an entire neighbourhood with thousands of inhabitants.
Ta mohou čítat jen několik rodin či lidí žijících v jednom větším nájemním domě, ale mohou také zabírat celou městskou čtvrť s tisíci obyvateli.

2. britská angličtina

neighbourhood (také: environment, neighborhood, surroundings, environs)
volume_up
okolí {stř}
When things are good in the neighbourhood, they are also good for the people who live there.
Když jsou věci v okolí dobré, jsou také dobré pro lidi, kteří tam žijí.
Do you want to have your say in policy development or do you have an opinion on how your neighbourhood should look?
Chcete mít své slovo v rozvoji politiky nebo máte svůj názor na to, jak by vaše okolí mělo vypadat?
. - We should not only focus on nuclear safety within the EU, but also look at its immediate neighbourhood.
. - Měli bychom se nejen zaměřit na jadernou bezpečnost v EU, ale podívat se i na její nejbližší okolí.

Synonyma (anglicky) pro "neighbourhood":

neighbourhood

Příklady použití pro "neighbourhood" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe consider Ukraine a key and valuable partner in our neighbourhood strategy.
Ukrajinu považuji za klíčového a cenného partnera v naší sousedské strategii.
EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
Dále není pochyb o tom, že Turecko musí usilovat o dobré sousedské vztahy.
EnglishI would like to focus on one thing, even if it is not part of the neighbourhood policy.
Chtěla bych se zaměřit na jeden prvek, i když není součástí sousedské politiky.
EnglishEurope should deal with its neighbourhood, and not with prioritised neighbours.
Evropa by měla jednat se svými sousedy, nikoli s preferovanými sousedy.
EnglishAn example of Europe punching way below its weight can be seen in our Neighbourhood Policy.
Příklad Evropy, kdy tahala za kratší konec, můžeme vidět v naší sousedské politice.
EnglishAll this happened in the immediate neighbourhood of the future Sochi Winter Olympics.
Všechno se odehrálo v bezprostřední blízkosti místa konání příští zimní olympiády v Soči.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
Můj druhý bod souvisí s našimi jižními sousedy, zejména s Libyí.
EnglishLatvia has always seen neighbourhood relations in a wider dimension.
Lotyšská republika pohlížela na sousedské vztahy vždy v širším rozměru.
EnglishAlready at that time we decided that we must examine our relations with the southern neighbourhood.
Už tehdy jsme rozhodli, že je třeba přezkoumat naše vztahy s našimi jižními sousedy.
EnglishThey also constitute the main investors in the European Union's southern Mediterranean neighbourhood.
Jsou také hlavními investory v sousedních zemích Evropské unie v jižním Středomoří.
EnglishWe are doing our utmost to support our neighbourhood countries.
Děláme vše, co je v našich silách, abychom své sousední země podpořili.
EnglishThis is particularly important in relation to our common neighbourhood.
To je významné zejména ve vztahu k našim společným sousedům.
EnglishThis aspect is vital for ensuring an effective neighbourhood policy.
Takový krok je pro udržení účinné sousedské politiky zásadní.
EnglishIn addition, before the year is out we shall have established the Neighbourhood Investment Facility.
Kromě toho ještě do konce roku založíme investiční finanční nástroj.
EnglishIt presents a strategy for Europe to support the momentous changes in the southern neighbourhood.
Toto sdělení představuje strategii pro Evropu s cílem podpořit důležité změny u jižních sousedů.
EnglishLady Ashton says there are storms in the neighbourhood.
Paní Ashtonová prohlásila, že situace v sousedních zemích je bouřlivá.
EnglishStress tests of nuclear power plants in EU and nuclear safety in EU neighbourhood countries (debate)
Zátěžové testy jaderných elektráren v EU a jaderná bezpečnost v zemích sousedících s EU (rozprava)
EnglishTime and again tensions have arisen over the strengthening of our role in the neighbourhood we share with Russia.
Čas od času dochází k napětí ohledně posílení naší role ve společných sousedních státech.
EnglishThat is a strategic mission to promote stability, well-being and prosperity in our eastern neighbourhood.
Je to strategická úloha na podporu stability, blahobytu a prosperity u našich východních sousedů.
EnglishWhen we look at our neighbourhood, we have to be ready to rise to challenges that are being asked of us.
Uvažujeme-li o vlastním prostředí, musíme být připraveni reagovat na výzvy, které před námi vyvstávají.