anglicko-česko překlad pro "neighborhood"

EN

"neighborhood" český překlad

volume_up
neighborhood {podstatné jméno}
CS
EN

neighborhood {podstatné jméno}

volume_up
1. americká angličtina
And the best part is all of those ingredients are available to every family at the neighborhood Walmart.
A nejlepší na tom je, že všechny tyto ingredience jsou k dispozici každé rodině v okolí obchodního domu.
And you can have more impact on the environment just getting your neighborhood to change these things than by changing your vehicle.
A můžete mít větší vliv na životní prostředí tím, že své okolí přimějete ke změně těchto věcí, než výměnou svého automobilu.
Especially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
. ~~~ Zvláště pak, když jste hladoví vy, vaše děti, děti vašich sousedů a celé vaše okolí, pak jste vcelku naštvaní.

Příklady použití pro "neighborhood" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI lived in a very vibrant, diverse neighborhood where I wrote several of my novels.
Žila jsem v hodně živé, různorodé čtvrti, kde jsem napsala několik románů.
EnglishEverybody in my Manhattan neighborhood is away.
"K čertu," myslí si chlap, "je srpen, všichni sousedé na Manhattanu jsou pryč.
EnglishAnd since that time, all of the crows in the neighborhood are picking up this behavior.
A od této doby, všechny vrány v sousedství užívají toto chování.
EnglishIn fact, when there was a wedding in our neighborhood, all of us would paint our houses for the wedding.
Vzpomínám, jak jednou byla u nás svatba. A celá čtvrť si proto vymalovala domy.
EnglishWhy would someone leave their home to go for a brisk walk in a toxic neighborhood?
Kdo by vycházel z domu na procházku v toxickém prostředí?
EnglishI watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
Téměř polovinu budov v mém sousedství jsem viděla lehnout popelem.
EnglishPeople are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.
Lidé říkají, že se posouváme od ideje domova snů k sousedství snů.
EnglishAt the time, the community was a mostly white, working-class neighborhood.
Tehdy naši komunitu tvořila převážně bílá pracující třída.
EnglishClean up a neighborhood park.
Podávejte polévku ve výdejně pro nemajetné, vyčistěte park ve své čtvrti, buďte mentorem.
EnglishYou say, "OK, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order."
Vy řeknete, "OK. Ale jak tak chodím kolem, všiml jsem si, že čísla domů nejdou po sobě."
EnglishThey were basically asked by one of their clients who was going to buy houses in that neighborhood in the future.
Jeden z jejich klientů se ptal, kdo bude v jeho čtvrti v budoucnu kupovat domy.
EnglishThere were neighborhood restaurants run by local people, but none of them would think to open another one.
Restaurace byly provozovány místními lidmi, ale nikoho z nich by nenapadlo otevírat další.
EnglishAnd that was actually an excellent business, because we provided jobs for women all around our neighborhood.
Byla to úžasná firma, protože jsme dávali práci ženám z naší čtvrti.
EnglishSuper fun, and it happens in a very transitional neighborhood.
Spousta zábavy a to celé se děje ve velmi malém prostoru.
EnglishIt was young, single women who were the major purchasers of houses in the neighborhood.
Domy tam hlavně kupovaly mladé svobodné ženy.
EnglishHe took me to his neighborhood restaurant and he served me some of his foie gras, confit de foie gras.
Vzal mě do jedné ze sousedních restaurací a pohostil mě trochou vlastní foie gras, confit de foie gras.
EnglishAnd the best part is all of those ingredients are available to every family at the neighborhood Walmart.
A nejlepší na tom je, že všechny tyto ingredience jsou k dispozici každé rodině v okolí obchodního domu.
EnglishEveryone was glued to the TV, watching disturbing, frightening images taken from the edge of the neighborhood.
Všichni byli přilepeni k televizi, sledovali znepokojující, hrozivé záběry pořízené z okrajů obytných čtvrtí.
EnglishAnd it might just be coming to a neighborhood near you soon.
A možná se brzo objeví ve vaší blízkosti.
EnglishThis is a hand-lettered sign that appeared in a mom and pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
Tohle je ručně psaný nápis, který se objevil v malém pekařství. v Brooklynu, kde jsem před pár lety bydlel.

Synonyma (anglicky) pro "neighborhood":

neighborhood