anglicko-česko překlad pro "neighbor"

EN

"neighbor" český překlad

volume_up
neighbor {podstatné jméno}
volume_up
neighboring {příd. jm.}
EN

neighbor {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
neighbor (také: neighbour)
She's my sister, my wife, my cousin, my neighbor.
Je to moje sestra, moje žena, sestřenka, sousedka.
2. americká angličtina
neighbor (také: neighbour, abutter)
Because no nation knows for sure whether its neighbor is about to attack.
Protože žádný národ si nemůže být jistý, jestli má jeho soused v plánu zaútočit.
(Laughter) But my neighbor only knows two types of countries -- industrialized and developing.
(Smích) Ale můj soused zná jenom dva druhy zemí - průmyslové a rozvojové.
And that neighbor was unable to conduct any military operations because their fuel supply was locked up.
Ten soused nebyl schopný provést žádnou vojenskou operaci protože jejich zásoba paliva byla odříznuta.

Příklady použití pro "neighbor" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBecause no nation knows for sure whether its neighbor is about to attack.
Protože žádný národ si nemůže být jistý, jestli má jeho soused v plánu zaútočit.
EnglishAnd down in 1915, the United States was a neighbor of India -- present, contemporary India.
A zpátky v roce 1915 byly Spojené státy sousedem Indie - Současné, dnešní Indie.
EnglishLet's go to the closest neighbor to the visible light spectrum -- go to remote controls.
Pojďme se kouknout na nejbližšího souseda světla -- pojďme se kouknout na dálková ovládání.
EnglishMy little five-year-old kid neighbor comes running in, and he says, "Rags, Rags.
Pětiletý kluk od vedle za mnou přiběhl a říká: "Ragi, Ragi.
English(Laughter) But my neighbor only knows two types of countries -- industrialized and developing.
(Smích) Ale můj soused zná jenom dva druhy zemí - průmyslové a rozvojové.
EnglishA black hole does not make a kind neighbor to a stellar nursery.
Černá díra není pro hvězdnou školku dobrým sousedem.
EnglishAnd she was next door to a very wealthy, oil-rich neighbor.
A ta byla vedle velice bohatého souseda se spoustou ropy.
EnglishAnd that neighbor was unable to conduct any military operations because their fuel supply was locked up.
Ten soused nebyl schopný provést žádnou vojenskou operaci protože jejich zásoba paliva byla odříznuta.
EnglishWithout provocation, suddenly she attacked, against her Prime Minister's orders, the next-door neighbor's oil fields.
Bez vyprovokování, náhle zaútočila i přes rozkaz jejího předsedy vlády, na ropná pole souseda.
EnglishOne, a renewed belief in the importance of community, and a very redefinition of what friend and neighbor really means.
Prvně, obnovená víra v důležitost společnosti, a předefinování významu slov přátelství a sousedství.
EnglishShe's my sister, my wife, my cousin, my neighbor.
Je to moje sestra, moje žena, sestřenka, sousedka.
EnglishAnd this man, he's every man -- your grandfather, your uncle, your father, your son, your neighbor, your professor, your student.
A tento muž, je to kdokoli -- váš dědeček nebo strýc, váš otec, syn, váš soused, profesor, student.
EnglishAnd they range from the famous ones that I had heard of -- The Ten Commandments, love your neighbor, be fruitful and multiply.
Od nejznámějších, které jsem slyšel už dřív - Boží desatero, miluj bližního svého, buď plodný a rozmnožuj se.
EnglishI have a neighbor who knows 200 types of wine.
EnglishHaiti is also dark, compared to its neighbor here, the Dominican Republic, which has about the same number of residents.
Haiti je taktéž ve tmě v porovnání se svým sousedem Dominikánskou republikou, která má přibližně stejné množství obyvatel.
EnglishHave there been any neighbor disputes?
EnglishWell the car that's one or two blocks from your home or your office is probably your neighbor's car, and it's probably also available.
Takže auto, které je blok či dva od vašeho domova či kanceláře, je nejspíše auto vašeho souseda a je nejspíše volné.
EnglishYou could have friendship relationships, sibling relationships, spousal relationships, co-worker relationships, neighbor relationships and the like.
Můžete mít přátelský či sourozenecký vztah, manželský nebo pracovní vztah, sousedský vztah, a tak dále.
EnglishEspecially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
A předpokládám, že zbytek světa je na tom zrovna tak. ~~~ Zvláště pak, když jste hladoví vy, vaše děti, děti vašich sousedů a celé vaše okolí, pak jste vcelku naštvaní.
EnglishAnd I'm here to urge each and every one of you to do whatever is in your reach: Talk to your neighbor, teach your children, make sure your pet is from a legal breeder.
A jsem tu, abych pobídla každého z vás, abyste udělali vše co můžete. Mluvte s vašimi sousedy, učte vaše děti, ujistěte se, že váš mazlíček nepochází z černého trhu.

Synonyma (anglicky) pro "neighbor":

neighbor
English
neighborly
neighboring
beggar-my-neighbor