anglicko-česko překlad pro "needs"

EN

"needs" český překlad

volume_up
needs {mn. č.}
volume_up
need {podstatné jméno}
volume_up
needing {příd. jm.}
volume_up
needed {příd. jm.}
EN

needs {množné číslo}

volume_up
needs (také: wants, exigencies)
We have an obligation not to allow our energy needs to threaten their stability.
Nesmíme dovolit, aby naše energetické potřeby ohrožovaly jejich stabilitu.
A further phase needs to be developed once the information needs are clear.
K další fázi musí dojít, teprve až budou vyjasněny informační potřeby.
It is crucial to respond to the needs and problems of the European public.
Je velmi důležité reagovat na potřeby a problémy evropské veřejnosti.

Příklady použití pro "needs" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe parent language pack needs to be installed before the LIP can be installed.
Před instalací sady LIP je třeba nainstalovat jazykovou sadu nadřazeného jazyka.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Souhlasím se svou předřečnicí, že musí dojít k uplatňování Paktu stability.
EnglishThe United Kingdom's special position also needs to be looked at in particular.
Na zvláštní postavení Spojeného království je rovněž třeba se zaměřit pozorněji.
EnglishI mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Mám tím na mysli to, že svět by neměl vyrábět víc hliníku a oceli, než potřebuje.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Černá Hora si musí vytvořit solidní systém evidence provádění dohod a reforem.
EnglishThe letter stated that the university was unable to offer her the care she needs.
V tomto oznámení se uvádí, že škola jí nemůže nabídnout péči, kterou potřebuje.
English(PL) What a macroregion needs is a coordinated policy of sustainable development.
(PL) To, co makroregion potřebuje, je koordinovaná politika udržitelného rozvoje.
EnglishSecond, we stressed the urgent humanitarian needs, which we said had to be met.
Za druhé jsme zdůraznili naléhavé humanitární potřeby, které je nutno zajistit.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Nástroj, který byl připraven, byl nedostatečný a nevyhovoval současným potřebám.
EnglishI believe this is something the European public really needs and is calling for.
Domnívám se, že to je něco, co evropská veřejnost skutečně potřebuje a co si žádá.
EnglishThe Commission needs to shoulder its duty and obligation to take the initiative.
Komise musí převzít zodpovědnost a dodržet svůj závazek předkládat iniciativy.
EnglishIt is Italy that needs concrete help today; tomorrow, it might be another country.
Dnes je to Itálie, která potřebuje konkrétní pomoc; zítra to může být jiná země.
EnglishFor once it will bring some good news to my province, which certainly needs it.
Pro jednou také do svého kraje přinesu dobré zprávy, které jsou určitě potřeba.
EnglishBut he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
Ale mohl by si pamatovat všechny potřeby všech bytostí, kterými je, byl a bude.
EnglishOn the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.
Na druhou stranu víme velmi dobře, že potřebuje jadernou energii k výrobě bomby.
EnglishWhere conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
V případech, kdy jsou lidé rozděleni konfliktem, musíme uplatnit naše zkušenosti.
EnglishMr President, Guinea-Conakry needs the support of the international community.
Pane předsedající, Guinea - Conakry potřebuje podporu mezinárodního společenství.
EnglishThis said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
Vedle toho zpráva rovněž jednoznačně uvádí činnosti, které je ještě třeba vykonat.
EnglishIt is clear that Europe needs to look after the interests of the European people.
Je samozřejmé, že Evropa musí především sledovat zájmy svých vlastních občanů.
EnglishIn addition, more should be done to better adjust healthcare to patients' needs.
Dále je třeba usilovat o lepší přizpůsobení zdravotní péče potřebám pacientů.