anglicko-česko překlad pro "needle"

EN

"needle" český překlad

volume_up
needle {podstatné jméno}
volume_up
needling {podstatné jméno}
volume_up
needling {příd. jm.}
volume_up
needled {příd. jm.}
CS
EN

needle {podstatné jméno}

volume_up
needle (také: stylus, spike)
And Frankie says, "I'm number 22 in line, and I can see the needle coming down towards me, and there is blood all over the place.
. ~~~ A Frankie mi řekl: "Jsem číslo 22, a vidím jak se ke mně blíží ta jehla, a všude je plno krve.
needle

Příklady použití pro "needle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz hovořila o tom, jaké trauma prožívají lidé, kteří se injekční jehlou poraní.
EnglishWe do not want any more needle-stick injuries unnecessarily during that waiting time.
Nechceme, aby docházelo k dalším zbytečným zraněním, zatímco budeme čekat.
EnglishSome mad scientist is going to jab your arm with a needle and take four tubes of blood.
Nějaký šílený vědec vám zabodne jehlu do ruky. a vezme čtyři zkumavky krve.
EnglishAnd just by saying double dactyl, I've sent the geek needle all the way into the red.
A jen tím, že jsem řekla dvojitý daktyl, poslala jsem ručičku geekometru do červených čísel.
EnglishMy husband is a doctor and, a few years ago, he was infected by a needle.
Můj manžel je lékař a před několika lety se nakazil injekční jehlou.
EnglishAnd we know from that study that when you want reality, you go to the needle.
A víme z téhle studie že když chcete realitu, jdete do jehly.
EnglishI met a person who has HIV as a result of a needle-stick injury.
Setkal jsme se člověkem, který se v důsledku zranění injekční jehlou nakazil virem HIV.
EnglishI have also met garbage collectors and prison officers who have suffered needle-stick injuries.
Setkal jsem se také s uklízeči a vězeňskými dozorci, kteří se poranili o injekční jehlu.
EnglishSo his choice was either to accept that dirty needle or not to get high.
Takže měl na výběr buď použít tu špinavou jehlu, nebo se nesjet.
EnglishI'm going to pierce my skin and run this needle through to the other side.
Proniknu do mé pokožky a povedu tuhle jehlu do druhou stranu.
EnglishSo he injects the first guy, and then he's wiping the needle on his shirt, and he injects the next guy.
Ten chlapík, co má narozeniny, natáhne včelku, a jde podél řady a začne to ostatním píchat.
EnglishAnd if you want the ultimate in placebo, you've go to the needle.
A když chcete to podstatné z placeba musíte jít až k jehle.
EnglishJuliet accidentally pricked her thumb on the needle after it slipped when she was taking a sample.
Pícha se o jehlu, když jí při odebírání vzorku vyklouzla.
EnglishThe point is the white pill is not as good as the blue pill is not as good as the capsule is not as good as the needle.
Je to opravdu, tento graf, ukážu vám to někdy jindy, když budeme mít slidy.
English(Applause) (Laughter) Normally now, I would take the needle out.
(potlesk) (smích) Teď normálně bych tu jehlu vyndal.
EnglishAnd, "Do you know where you can get a clean needle at a price you can afford to avoid that?"
"A víte, kde sehnat čisté jehly za cenu, kterou si můžete dovolit, abyste se tomu vyhnuli?." "No jasně."
EnglishSo for instance, if you're afraid of going to the doctor and getting stuck with a needle, we do microneedle arrays.
Takže například, jestliže se bojíte jít k doktorovi, protože máte strach z jehel, vyrobíme sadu mikro-jehel.
EnglishYou don't want to share a needle anymore than you want to share a toothbrush even with someone you're sleeping with.
Nechcete si půjčit něčí jehlu o nic víc, než si chcete půjčit něčí kartáček, dokonce ani někoho s kým spíte.
EnglishNeedle-stick injuries are the most common and most dangerous form of medical sharp injuries.
Poranění injekčními jehlami jsou nejčastějším a nejnebezpečnějším typem poraněním ostrými předměty, k němuž ve zdravotnictví dochází.
EnglishSo, in Indonesia at this time, if you were carrying a needle and the cops rounded you up, they could put you into jail.
V Indonésii se to totiž má tak, že pokud u sebe máte jehlu, když vás policie sebere, můžou vás za to zavřít.

Synonyma (anglicky) pro "needle":

needle