anglicko-česko překlad pro "necessary extent"

EN

"necessary extent" český překlad

EN

necessary extent

volume_up
1. právo

Příklady použití pro "necessary extent" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishE-mails – Your personal data are collected only to the extent necessary to reply.
Elektronická pošta – Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro zaslání odpovědi.
EnglishPlease note that your personal data is collected only to the extent necessary to send you an answer.
Rádi bychom vás informovali, že vaše osobní údaje shromažďujeme jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi.
EnglishProblems will also crop up associated with having the necessary workforce and the extent of their training.
Budou se objevovat také problémy s nedostatkem potřebných pracovních sil a rozsahem odborné přípravy.
EnglishWhen you send such a message, your personal data is collected only to the extent necessary to reply.
V případě, že takovou zprávu pošlete, shromažďujeme osobní údaje, které nám tímto sdělujete, jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi.
EnglishFortunately, the view prevailed that the regulation of advertising is acceptable only in case of need, and only to the extent necessary.
Zvítězila naštěstí představa, že regulace reklamy je přípustná jen v nutných případech a v nutném rozsahu..
EnglishThe ECB has the right to adopt binding regulations to the extent necessary to carry out the tasks of the ESCB and in certain other cases as laid down in specific acts of the EU Council.
ECB je oprávněna přijímat závazné předpisy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů ESCB a v některých dalších případech, které jsou stanoveny v konkrétních aktech Rady EU.

Podobné překlady pro "necessary extent" česky

extent podstatné jméno
necessary podstatné jméno
necessary příslovce
Czech
necessary přídavné jméno
to an extent podstatné jméno
to which extent podstatné jméno
to a certain extent příslovce
necessary condition