anglicko-česko překlad pro "neatly"

EN

"neatly" český překlad

volume_up
neatly {přísl.}
CS
volume_up
neat {příd. jm.}
volume_up
neatness {podstatné jméno}
EN

neatly {příslovce}

volume_up
neatly (také: nicely, nice weather)
It's very difficult to line things up so neatly.
Je těžké to všechno tak hezky seřadit.

Příklady použití pro "neatly" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Tady krásně vidíme, že co je americké, je pro tuto sněmovnu vždy špatně.
English. ~~~ By the time I returned everything had always been neatly returned to its place.
Bylo to super. v době, kdy jsem se vrátil bylo vše vzorně nazpět.
EnglishThis neatly sums up British membership of the European Union: a complete and utter total waste of money.
Touto větou lze elegantně shrnout britské členství v Evropské unii: naprosté a totální mrhání penězi.
EnglishIt also neatly illustrates that meetings of the European Council are not just an event: they are part of a process.
Zároveň pěkně ilustruje, že zasedání Evropské rady nejsou pouhou událostí: jedná se o součást procesu.
EnglishWhen you open one message in a conversation, all of your related messages will be stacked neatly on top of each other.
Při otevření jedné zprávy z konverzace budou všechny související zprávy přehledně uspořádány jedna za druhou.
EnglishSo I decided to give him a little support, and brought some order into neatly stacking the blocks on top of each other.
Tak jsem se rozhodl mu trochu pomoci a vnesl jsem do toho trochu pořádku - vyskládal jsem je jeden na druhý.
EnglishIt's very difficult to line things up so neatly.
EnglishAds are tucked neatly away on the right side of the inbox, and they remain a uniform, neutral color unless you decide to interact with them.
Reklamy jsou pohodlně umisťovány na pravou stranu složky doručené pošty a zachovávají si uniformní vzhled a neutrální barvu, dokud se nerozhodnete s nimi pracovat.
EnglishYou, my dear colleagues on the right, are perpetuating a traditional system with a male breadwinner and his little wife, with her little job on the side, kept neatly under his thumb.
Vážení kolegové, kteří zde zastupujete pravici, udržujete při životě tradiční systém muže živitele a jeho slepičky, která pracuje jen pro pobavení a je držena pěkně zkrátka.

Synonyma (anglicky) pro "neat":

neat
neatness