anglicko-česko překlad pro "nazi"

EN

"nazi" český překlad

volume_up
nazi {příd. jm.}
volume_up
nazi {podstatné jméno}
CS
volume_up
Nazi {podstatné jméno}
CS
volume_up
Nazis {mn. č.}
CS

"naze" anglický překlad

volume_up
naze {přísl.}
EN
volume_up
nahý {příd. jm. m.}
volume_up
nahá singularita {ž}
volume_up
úplně nahý {příd. jm. m.}
EN

nazi {přídavné jméno}

volume_up
nazi
volume_up
nacistický {příd. jm. m.}
A totalitarian state is no different, whether you call it Nazi, Fascist, Communist or Franco's Spain.
Totalitní stát se nijak neliší, ať mu říkáte nacistický, fašistický, komunistický nebo Frankistické Španělsko.
CS

naze {příslovce}

volume_up
naze

Příklady použití pro "nazi" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBring me a canvas and some paint, and I will paint a Vermeer much better than I sold that disgusting Nazi.
Doneste mi plátno a nějaké barvy, namaluju ještě lepšího Vermeera, než jsem prodal tomu nacistovi.
EnglishLast year the leader of the social democratic group said, 'I believe Hein-Christian Strache is a Nazi'.
V loňském roce leader sociálně demokratické skupiny uvedl: "Věřím, že Hein-Christian Strache je nacista."
EnglishHe said, "I did not sell a great masterpiece to that Nazi.
Řekl: "Neprodal jsem žádné veledílo tomu nacistovi.
EnglishA totalitarian state is no different, whether you call it Nazi, Fascist, Communist or Franco's Spain.
Totalitní stát se nijak neliší, ať mu říkáte nacistický, fašistický, komunistický nebo Frankistické Španělsko.
EnglishEven for a Nazi, he was a terrible man.
I pro samotné nacisty to byl příšerný člověk.
EnglishMr President, 23 August 2009 marked the 70th anniversary of the infamous Nazi-Soviet Pact which divided Europe.
Pane předsedající, dne 23. srpna 2009 uplynulo 70 let od uzavření nechvalně proslulého paktu mezi Sověty a nacisty, který rozdělil Evropu.
EnglishThe opening of the Nazi's siege was followed by one of the harshest winters in decades -- so cold the water in the canals froze solid.
Začátek nacistického obléhání následovala jedna z nejkrutějších zim za dlouhé roky -- že dokonce voda v kanálech úplně zamrzla.

Synonyma (anglicky) pro "Nazi":

Nazi