anglicko-česko překlad pro "nay"

EN

"nay" český překlad

volume_up
nay {přísl.}
CS
EN

nay {příslovce}

volume_up
nay (také: no)
nay (také: not)
volume_up
ne {přísl.}
Here, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Zde musíme říct jasně ano, nebo ne.

Příklady použití pro "nay" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMadam President, 20 April was a dark day for the Gulf of Mexico, for the United States of America, nay, for the whole world.
Paní předsedající, 20. duben byl černým dnem pro Mexický záliv, pro Spojené státy americké, ba pro celý svět.
EnglishHere, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
EnglishNow that the Commission has finally tabled the proposal, which Parliament has called on it to do for so long, all of a sudden, the sceptics and nay-sayers express concerns.
Nyní, když Komise konečně předložila návrh, který Parlament tak dlouho požadoval, náhle skeptici a negativisti vyjadřují obavy.
EnglishPeople of faith, accepting the teaching of the Bible on the subject of homosexuality, are vilified, nay, persecuted for daring to express their opinions of conscience and conviction.
Lidé víry, kteří přijímají učení Bible k tématu homosexuality, jsou očerňováni, ba persekvováni za to, že se odváží vyjádřit své názory svědomí a přesvědčení.