anglicko-česko překlad pro "navigability"

EN

"navigability" český překlad

volume_up
navigability {podstatné jméno}
volume_up
navigation {podstatné jméno}
volume_up
navigated {příd. jm.}
volume_up
navigator {podstatné jméno}
EN

navigability {podstatné jméno}

volume_up
navigability

Příklady použití pro "navigability" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishReciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels (codified version) (
Vzájemné uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) (
EnglishThe first of these points relates to the issue of navigability.
EnglishIt is also necessary to respond to criticism of the Commission's intention to encourage shipping on the Danube by improving its navigability.
Zároveň je nutné vypořádat se s kritikou týkající se záměru Komise povzbudit lodní dopravu po Dunaji hlavně zlepšením jeho splavnosti.
EnglishThe use of these waterways for traffic is discussed far less often, and investment in improving navigability is of peripheral interest to the European Commission and Council.
O dopravním využití těchto toků se hovoří daleko méně a investice do zlepšení splavnosti jsou na okraji zájmu Evropské komise a Rady.

Synonyma (anglicky) pro "navigation":

navigation
navigator