anglicko-česko překlad pro "natural language"

EN

"natural language" český překlad

EN

natural language

volume_up

Příklady použití pro "natural language" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf you turn on natural language search, you don't need to capitalize AND and OR.
Pokud zapnete vyhledávání v přirozeném jazyce, nemusíte slova AND a OR psát velkými písmeny.
EnglishWhen you turn on natural language search, some searches might give more results than you expect.
Pokud zapnete vyhledávání v přirozeném jazyce, mohou některá vyhledávání zobrazit více výsledků, než čekáte.
EnglishSelect the Use natural language search check box.
Zaškrtněte políčko Použít vyhledávání v přirozeném jazyce.
EnglishEven with natural language search turned on, you can continue to use the search box in exactly the same way.
Vyhledávací pole můžete používat naprosto stejným způsobem i při zapnuté funkci vyhledávání v přirozeném jazyce.
EnglishEven with natural language search turned on, you can continue to use the search box in exactly the same way.
I když je vyhledávání v přirozeném jazyce zapnuto, můžete i nadále používat vyhledávací pole stále stejným způsobem.
EnglishYou can turn on Natural language search to perform searches in a simpler way, without using colons and without the need to enter AND and OR in capital letters.
Zapnutím funkce Vyhledávání v přirozeném jazyce můžete provést jednodušší vyhledávání bez použití dvojteček a nutnosti zadávání operátorů AND a OR velkými písmeny.

Synonyma (anglicky) pro "natural language":

natural language
English

Podobné překlady pro "natural language" česky

natural přídavné jméno
language podstatné jméno
language přídavné jméno
Hungarian language podstatné jméno
natural area
Slovak language podstatné jméno
French language podstatné jméno
Hebrew language podstatné jméno
Dutch language podstatné jméno
Italian language podstatné jméno
German language podstatné jméno
computer language podstatné jméno
natural monument
Czech language podstatné jméno
written language podstatné jméno
in foreign language přídavné jméno
object language podstatné jméno