EN

natural area

volume_up
1. ekologie
národní přírodní rezervace

Příklady použití pro "natural area" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAt the North Pole global warming is sharpening appetites for control of the area's natural wealth.
Globální oteplování na severním pólu povzbuzuje chuť kontrolovat přírodní bohatství této oblasti.
EnglishThis enables research to be carried out within the context of the European Research Area as 'natural laboratories'.
To umožňuje vést v rámci Evropského výzkumného prostoru výzkum v "přírodní laboratoři".
Englishnational natural area
EnglishThe Prespa Park Area is a natural area of international importance owing to its geomorphology, ecology, biodiversity and cultural significance.
Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologie, ekologie, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam.
EnglishThe Prespa area river basin on the borders between Greece, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania is an important natural area.
písemně. (IT) Povodí Prespanských jezer na hranicích mezi Řeckem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Albánií je důležitou přírodní rezervací.
EnglishThe Prespa Park area is a natural area of international importance owing to its geomorphological, ecological, biodiversity and cultural significance.
Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam.
EnglishThe Prespa Park Area is a natural area of international importance owing to its biodiversity and geomorphologic, ecological, and cultural significance.
Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž biologická rozmanitost, geomorfologická a ekologická důležitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam.
EnglishThe seabed in this area contains natural resources that the Republic of Cyprus has a legitimate right to exploit, in line with the United Nations Convention on the Law of the Sea.
Mořské dno v této oblasti skrývá přírodní zdroje, které může legitimně využívat Kyperská republika v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu.
English. - The Prespa Park area is a natural area of international importance owing to its geomorphological, ecological, biodiversity and cultural significance.
písemně. - Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam.
EnglishI take this view because the park is a natural area of international importance, owing to its geomorphology, ecology, biodiversity and cultural significance.
Tento názor zastávám proto, že tento park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam.

Podobné překlady pro "natural area" česky

natural přídavné jméno
area podstatné jméno
drainage area podstatné jméno
Czech
camping area podstatné jméno
Czech
border area podstatné jméno