anglicko-česko překlad pro "Name Server"

EN

"Name Server" český překlad

volume_up
Name Server {podstatné jméno}
EN

Name Server {podstatné jméno}

volume_up
1. IT
Name Server (také: NS)

Příklady použití pro "Name Server" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn Writer, make sure that you've configured the server name correctly.
Zkontrolujte, zda jste v programu Writer správně nakonfigurovali název serveru.
EnglishAsk your network administrator for the name of the VPN server before you open the wizard.
Ještě před spuštěním průvodce požádejte správce sítě o název serveru VPN.
EnglishThis can be the NetBIOS name (example: server1) or DNS name (example: server1.fabrikam.com).
Může se jednat o název NetBIOS (příklad: server1) nebo název DNS (příklad: server1.fabrikam.com).
EnglishMake sure you entered the virtual private network (VPN) server name exactly as provided by your network administrator.
Zkontrolujte, zda jste přesně zadali název serveru virtuální privátní sítě (VPN) tak, jak vám jej poskytl správce sítě.
EnglishMake sure that you typed the virtual private network (VPN) server name exactly as provided by your network administrator.
Zkontrolujte, zda jste přesně zadali název serveru virtuální privátní sítě (VPN) tak, jak vám jej poskytl správce sítě.
EnglishFor Server name enter s.outlook.com.
Do pole Název serveru zadejte s.outlook.com.
EnglishSelect Use these RD Gateway server settings, and then enter the server name (ask your system admin for this info).
Vyberte možnost Použít toto nastavení serveru služby Brána VP a zadejte název serveru (tyto informace vám poskytne správce systému).
EnglishPlease enter a valid server name
EnglishMail server user name:
EnglishOutgoing mail server user name:
EnglishThe name of your FTP server.
EnglishMail Server Name:
EnglishThis could be the case when you need to migrate to a new domain name using a web server that cannot create server-side redirects.
Taková situace může nastat v případě, že chcete migrovat na nový název domény pomocí webového serveru, který nedokáže vytvářet přesměrování na straně serveru.

Podobné překlady pro "Name Server" česky

server podstatné jméno
name podstatné jméno
name day podstatné jméno
name tag podstatné jméno
name plate podstatné jméno
name brand podstatné jméno
web server podstatné jméno