anglicko-česko překlad pro "mysteriously"

EN

"mysteriously" český překlad

volume_up
mysteriousness {podstatné jméno}
volume_up
mysterious {příd. jm.}
volume_up
mystery {podstatné jméno}
EN

mysteriously {příslovce}

volume_up
The contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.
Obsah nahraných rozhovorů záhadně koluje médii.
Quite mysteriously, the Duma has now voted to extend the president's term of office to six years.
Zcela záhadně schválila Duma prodloužení prezidentského volebního období na šest let.
On a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.
Ze svého relativně skromného platu předsedy vlády se mu záhadně podařilo stát se multimilionářem.

Příklady použití pro "mysteriously" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishQuite mysteriously, the Duma has now voted to extend the president's term of office to six years.
Zcela záhadně schválila Duma prodloužení prezidentského volebního období na šest let.
EnglishFor the last two years running a third of honey bees in the USA have mysteriously died.
Ve Spojených státech došlo za uplynulé dva roky k záhadnému úhynu jedné třetiny včel medonosných.
EnglishThe contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.
Obsah nahraných rozhovorů záhadně koluje médii.
EnglishOn a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.
Ze svého relativně skromného platu předsedy vlády se mu záhadně podařilo stát se multimilionářem.
EnglishIf you've connected a printer to your computer and it doesn't work—or mysteriously stops working—you might need to reinstall or update its driver.
Pokud jste připojili tiskárnu k počítači a tiskárna nefunguje (nebo záhadně přestane fungovat), bude možná třeba přeinstalovat nebo aktualizovat její ovladač.

Synonyma (anglicky) pro "mysteriously":

mysteriously
mysterious
mystery