anglicko-česko překlad pro "myeloma"

EN

"myeloma" český překlad

volume_up
myeloma {podstatné jméno}
CS
CS

"myelom" anglický překlad

EN
EN

myeloma {podstatné jméno}

volume_up
1. medicína
Apart from this, multiple myeloma is incurable with current treatment methods.
V ostatních případech současné léčebné metody neumožňují mnohočetný myelom trvale vyléčit.
These give cause for specific examinations for the existence of multiple myeloma.
Po potvrzení těchto nálezů podstoupí pacient konkrétní vyšetření, která určí, zda se jedná mnohočetný myelom.
The goals of the Czech Multiple Myeloma Patient Support Group:
Cíle Klubu pacientu mnohocetný myelom:
CS

myelom {mužský rod }

volume_up
1. medicína
myelom
volume_up
myeloma {podstatné jméno}
V ostatních případech současné léčebné metody neumožňují mnohočetný myelom trvale vyléčit.
Apart from this, multiple myeloma is incurable with current treatment methods.
Po potvrzení těchto nálezů podstoupí pacient konkrétní vyšetření, která určí, zda se jedná mnohočetný myelom.
These give cause for specific examinations for the existence of multiple myeloma.
The goals of the Czech Multiple Myeloma Patient Support Group:

Příklady použití pro "myeloma" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe use of thalidomide in the treatment of myeloma is a new therapeutic approach.
Využití thalidomidu k léčbě mnohočetného myelomu představuje nový léčebný přístup.
EnglishLaboratory studies have shown that bisphosphonates can destroy myeloma cells.
Laboratorní testy nicméně prokázaly, že bisfosfonáty myelomové buňky i zničit.
EnglishWith multiple myeloma, radiation therapy is used above all for treating bone pains.
U mnohočetného myelomu je radioterapie využívána především pro léčbu bolestí kostí.
EnglishApart from this, multiple myeloma is incurable with current treatment methods.
V ostatních případech současné léčebné metody neumožňují mnohočetný myelom trvale vyléčit.
EnglishPolicy makers must make myeloma patients’ needs the first priority.
Političtí činitelé musí potřebám pacientů s myelomem udělit nejvyšší prioritu.
EnglishMelphalan and cyclo-phosphamide are particularly well-known in the treatment of myeloma.
Melfalan a cyklofosfamid jsou obzvlášť často užívané při léčbě myelomů.
EnglishThe following procedures have now become established for high-dosage multiple myeloma therapy:
Pro vysokodávkovou chemoterapii v léčbě mnohočetného myelomu byl přijat následující postup:
EnglishPeople with myeloma must have information about, and access to, participation in clinical trials.
Lidé s myelomem musí být informováni a musí mít přístup k účasti na klinických zkouškách.
EnglishThese give cause for specific examinations for the existence of multiple myeloma.
Po potvrzení těchto nálezů podstoupí pacient konkrétní vyšetření, která určí, zda se jedná mnohočetný myelom.
EnglishCoordinator, Myeloma Treatment Guidelines Institute of Hematology Clinical Center of Serbia Belgrade
Koordinátorka směrnic pro léčbu myelomu Ústav hematologie Ústřední klinika Srbska Bělehrad ~~~  
EnglishThe pain is caused by the destruction of bone material, in turn brought about by the myeloma cells.
Bolest je způsobena poškozením kostní tkáně, která je vystavena ničivému vlivu myelomových buněk.
EnglishCurrently, dedicated myeloma patient organisations exist in ten of the 25 countries in the European Union.9
V současné době existují v deseti z 25 zemí Evropské unie organizace věnující se pacientům s myelomem.9
EnglishWe have a great number of patients - the majority diagnosed with Leukaemia or Multiple Myeloma - who need support.
Staráme se mnoho nemocných s diagnózou leukémie nebo mnohočetný myelom, kteří potřebují naši pomoc.
EnglishMore than 75 Organisations and 6300 individuals from 106 countries have already signed the Multiple Myeloma Manifesto!
Více jak 75 organizací a 6300 osob z 106 zemí již podepsalo tento Manifest mnohočetného myelomu!
EnglishMost patients with multiple myeloma are over 60.
Přesto i mnoho mladých lidí trpí mnohočetným myelomem.
EnglishThe goals of the Czech Multiple Myeloma Patient Support Group:
English(Croatian Myeloma and Plasmacytoma Network)
(Chorvatská síť pro pacienty s myelomem a plazmocytomem)
English(Association of Myeloma Patients in Serbia)
EnglishIt enables both the calculation of the myeloma protein amount, as well as evidence of the M-apex (monoclonal immunoglobulin).
Umožňuje jednak výpočet množství bílkovin v myelomu, jednak jako průkaz M-apexu (monoklonálního imunoglobulinu).
EnglishAccurate, easily understood information about myeloma and its diagnosis and treatment is needed for every patient and his or her family.
Každý pacient a jeho rodina potřebuje přesnou, srozumitelnou informaci o myelomu, jeho diagnóze a léčbě.