anglicko-česko překlad pro "muzzle"

EN

"muzzle" český překlad

volume_up
muzzle {podstatné jméno}
EN

muzzle {podstatné jméno}

volume_up
Free and professional information is always preferable to 'rumour', which often replaces the press when the latter is muzzled.
Svobodné a profesionální informace jsou vždy lepší než "fámy", které často tisk, kterému se nasadí náhubek, nahradí.
muzzle (také: snout, neb)
. ~~~ And they use a red hot iron needle to make a hole through the muzzle.
Jejich zuby jsou v podstatě vymláceny kovovou tyčí, pak použijí rozpálenou železnou jehlu a propíchnou jim čenich.

Příklady použití pro "muzzle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou want to muzzle these people and deprive them of political representation: you are the Pharisees of democracy!
Chcete tyto národy umlčet a zbavit je jejich politické reprezentace: jste farizeové demokracie!
EnglishWe must avoid creating bureaucratic obstacles which serve to muzzle dynamism and entrepreneurship to the point of suffocating them.
Musíme zabránit vzniku byrokratických překážek, které tlumí dynamiku a podnikavost do té míry, že je dusí.
English. ~~~ And they use a red hot iron needle to make a hole through the muzzle.
Jejich zuby jsou v podstatě vymláceny kovovou tyčí, pak použijí rozpálenou železnou jehlu a propíchnou jim čenich.
EnglishBoth inside and outside this Chamber I have frequently spoken out in defence of freedom of expression and against laws that muzzle people.
V této sněmovně i mimo ni jsem často vystupoval na obranu svobody vyjádření a proti zákonům, které lidem svazují ústa.
English(NL) This Corbett report has just one purpose, and one purpose only, namely to muzzle the right-wing national voices in the European Parliament.
(NL) Zpráva pana Corbetta má pouze jeden a jediný cíl, a to umlčet národní hlasy pravice v Evropském parlamentu.

Synonyma (anglicky) pro "muzzle":

muzzle