anglicko-česko překlad pro "mutualist"

EN

"mutualist" český překlad

volume_up
mutualist {podstatné jméno}
CS

"mutualista" anglický překlad

EN

mutualist {podstatné jméno}

volume_up
CS

mutualista {mužský rod }

volume_up
mutualista
volume_up
mutualist {podstatné jméno}

Příklady použití pro "mutualist" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe EU must support the numerous existing mutualist initiatives whose objective is to promote access to health care.
EU musí podpořit četné stávající iniciativy vzájemné podpory, jejichž cílem je posílit dostupnost zdravotní péče.
EnglishSecond, I would like to highlight the following points: the absolute need to guarantee compatibility between national systems, in the private and mutualist sectors as well as the public sector.
Za druhé bych chtěl upozornit na tyto věci: je naprosto nezbytné zaručit slučitelnost vnitrostátních systémů v soukromém a družstevním sektoru i v sektoru veřejném.

Synonyma (anglicky) pro "mutualist":

mutualist