anglicko-česko překlad pro "mute"

EN

"mute" český překlad

volume_up
mute {příd. jm.}
CS
volume_up
muteness {podstatné jméno}
volume_up
muted {příd. jm.}
volume_up
mutely {přísl.}
EN

mute {přídavné jméno}

volume_up
mute

Příklady použití pro "mute" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe European Parliament has been mute apart from a timid statement by the Maghreb delegation.
Evropský parlament, kromě opatrného prohlášení delegace pro země Maghrebu, nadále mlčí.
EnglishJust like someone took a remote control and pushed the mute button.
Jakoby někdo vzal dálkový ovladač, a zmáčkl tlačítko "mute".
EnglishClick Clip, point to Audio, and then click Mute.
V nabídce Klip přejděte na příkaz Zvuk a potom klepněte na příkaz Ztlumit.
EnglishThe European Parliament cannot and should not remain deaf and mute in the face of such a violation of the rule of law.
K takovému narušení právního státu by Evropský parlament neměl a nemůže zůstat slepý.
EnglishOn the Audio or Audio/Music track of the timeline, click the audio clip that you want to mute.
Na stopě Zvuková stopa nebo na stopě Zvuk a hudba na časové ose klepněte na zvukový klip, který chcete ztlumit.
EnglishTo mute the clip, select the Mute clip check box.
Pokud chcete zvuk klipu ztlumit, zaškrtněte políčko Ztlumit klip.
EnglishTo mute audio in a video clip, do the following:
Zvukovou stopu ve videoklipu ztlumíte následujícím způsobem:
English(Even the most savvy computer expert can accidentally leave the Windows Mute option on once in a while.)
(I ti největší počítačoví odborníci mohou někdy omylem nechat zapnutou možnost ztlumení zvuku v systému Windows.)
EnglishMute the volume or restore the volume
Ztlumení zvuku nebo obnovení původní hlasitosti zvuku
EnglishTo prevent any audio from playing over your speakers while you record your narration, select the Mute speakers check box.
Aby během nahrávání mluveného komentáře nevycházely z reproduktorů žádné zvuky, zaškrtněte políčko Ztlumit reproduktory.
EnglishUse the playback controls to fast forward, rewind, skip forward or backward, pause, change volume, and mute.
Pomocí ovládacích prvků přehrávání můžete rychle převinout vpřed, převinout vzad, přeskočit dopředu a zpět, pozastavit, změnit hlasitost a ztlumit zvuk.
EnglishUse the playback controls to fast forward, rewind, skip forward or backward, pause, change volume, and mute.
Pomocí ovládacích prvků přehrávání můžete rychle převinout vpřed, převinout vzad, přeskočit dopředu a zpět, pozastavit, změnit hlasitost a ztlumit zvuk.
EnglishYou can also fade audio in or out for individual clips and for the beginning and end of the movie, or you can completely mute audio on individual clips.
V jednotlivých klipech a na začátku i na konci filmu lze zvukovou stopu také zesílit nebo zeslabit, případně zcela ztlumit.
EnglishI hope that young Europeans will not have to gag the European Parliament or keep us mute, but that we can courageously defend our values and democracy.
Doufám, že mladí Evropané nebudou muset zacpat ústa Evropskému parlamentu nebo nás umlčet, ale že my můžeme odvážně bránit své hodnoty a demokracii.
EnglishFor more than a year now, young people in Europe have been in the habit of organising street events where they have gagged important statues in European capitals, because they are mute.
Již více než rok mají mladí lidé v Evropě ve zvyku organizovat pouliční akce, při nichž v evropských hlavních městech zacpávají ústa významným sochám, protože jsou němé.