anglicko-česko překlad pro "musician"

EN

"musician" český překlad

volume_up
musician {podstatné jméno}
volume_up
musicianly {příd. jm.}
EN

musician {podstatné jméno}

volume_up
1. hudba
However, what I have to do as a musician is do everything that is not on the music.
Nicméně, to, co jako hudebník musím, je dělat všechno ostatní, co není v notách.
And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
A poslední, jediný portrét muže, který Leonardo nakreslil "Hudebník".
Don't do music, you're not going to be a musician; don't do art, you won't be an artist.
Nech hudbu být, stejně nebudeš hudebník. ~~~ Nezabývej se uměním, nebudeš přece umělec.
A musician who took time from his life to teach me, a sophomore, a freshman at SUNY Buffalo.
Muzikant, který věnoval svůj čas a učil mě, druháka, zelenáče v SUNY Buffalo.
As a musician, I can tell you that if I had to have a cochlear implant, I'd be heartbroken.
Jako muzikant vám musím říct, že kdybych měl kochleární implantát, byl bych v troskách.
♫ Dum ta da da dum dum ta da da dum ♫ Well, your musician friend will stop you and say, "You know, the theme music for your data revolution, that's an opera, that's Wagner.
♫ Tam ta da da tam tam ta da da tam ♫ Muzikant vás zastaví a řekne: "Víš, že ta vaše úvodní hudba k té datové revoluci, to je opera, to je Wagner.

Příklady použití pro "musician" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, what I have to do as a musician is do everything that is not on the music.
Nicméně, to, co jako hudebník musím, je dělat všechno ostatní, co není v notách.
EnglishAnd lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
A poslední, jediný portrét muže, který Leonardo nakreslil "Hudebník".
EnglishRock out with musician desktop backgrounds (wallpaper) in this free Windows theme.
Užijte si rock s hudebními pozadími plochy (tapetami) v tomto bezplatném motivu pro Windows.
EnglishA musician who took time from his life to teach me, a sophomore, a freshman at SUNY Buffalo.
Muzikant, který věnoval svůj čas a učil mě, druháka, zelenáče v SUNY Buffalo.
EnglishDon't do music, you're not going to be a musician; don't do art, you won't be an artist.
Nech hudbu být, stejně nebudeš hudebník. ~~~ Nezabývej se uměním, nebudeš přece umělec.
EnglishAs a musician, I can tell you that if I had to have a cochlear implant, I'd be heartbroken.
Jako muzikant vám musím říct, že kdybych měl kochleární implantát, byl bych v troskách.
EnglishSo imagine that right now you went and you found your musician friend.
Tak si to teď představme, šli jste a našli jste nějakého muzikanta.
EnglishAnd if we now compare the face of the statue, with the face of the musician, you see the very same features again.
A když porovnáme tvář sochy s tváří hudebníka, uvidíte zase stejné křivky.
EnglishAnyone who's a musician has been profoundly influenced by Robert Moog.
Robert Moog hluboce ovlivnil každého muzikanta.
EnglishIf I think of myself as a musician ... (Music) And so on.
Když si ale sebe přestavím jako hudebníka... a tak dále.
EnglishAnd you know, it's just one of the great things about being a musician, is that it is so unbelievably fluid.
To je vlastně jedna z těch skvělých věcí na tom, být muzikantem, že je hudba tak neuvěřitelně proměnlivá.
EnglishFor me, as a musician who deals with 99 percent of new music, it's very easy for me to say, "Oh yes, I like that piece.
Pro mě, jako hudebníka, který se setká s 99 procenty nové hudby, je jednoduché říci: ,,Ano, ta skladba se mi líbí.
EnglishI believe that acting in the abstract, thinking that the little musician, the little composer can defend himself is absurd.
Myslím, že pohybovat se v čistě teoretické rovině, a věřit, že se malý hudebník nebo skladatel dokáže ubránit sám, je absurdní.
EnglishSo she was like that jazz musician friend you have who never studied music but is a terrific musician; she just had a feeling for math.
Byla jako kamarád jazzman, který nikdy nestudoval hudbu, a přece je vynikající hudebník. ~~~ Měla pro matematiku prostě cit.
EnglishWhat 25-year old musician would honestly say 'no, I am not going to make this record, as I will only be paid for it until I am 75 and not until I am 120'?
Upřímně - odmítne pětadvacetiletý hudebník vytvořit nahrávku, protože by byl placen pouze do svých 70 a nikoli 120 let?
EnglishAnd I will always make music with Nathaniel, whether we're at Walt Disney Concert Hall or on Skid Row, because he reminds me why I became a musician.
Já budu vždycky s Nathanielem hrát, ať už to bude ve Walt Disney Concert Hall nebo na ulicích Skid Row, protože mi připomíná, proč jsem se stal muzikantem.
EnglishAnd for me, the best contemporary example that I have of how to do that is the musician Tom Waits, who I got to interview several years ago on a magazine assignment.
Pro mě je nejlepší současný příklad toho, jak to udělat, hudebník Tom Waits, se kterým jsem před několika lety dělala interview pro časopis.
English♫ Dum ta da da dum dum ta da da dum ♫ Well, your musician friend will stop you and say, "You know, the theme music for your data revolution, that's an opera, that's Wagner.
♫ Tam ta da da tam tam ta da da tam ♫ Muzikant vás zastaví a řekne: "Víš, že ta vaše úvodní hudba k té datové revoluci, to je opera, to je Wagner.
EnglishSo for example, one of the things that we learn when we are dealing with being a percussion player, as opposed to a musician, is basically straightforward single stroke rolls.
Takže například jedna z věci, které se učíme, když z nás vychovávají perkusionistu, na rozdíl od hudebníka, jsou v podstatě jednoduché víření jednoduchými údery.
EnglishA wise person is like a jazz musician -- using the notes on the page, but dancing around them, inventing combinations that are appropriate for the situation and the people at hand.
Moudrý člověk je jako jazzový hudebník – používá noty zapsané na stránce, ale tančí kolem nich, vynalézá kombinace, které jsou vhodné pro danou situaci a lidi kolem.

Synonyma (anglicky) pro "musician":

musician