anglicko-česko překlad pro "music video"

EN

"music video" český překlad

volume_up
music video {podstatné jméno}
EN

music video {podstatné jméno}

volume_up
music video
volume_up
hudební video {stř}
And we started bouncing around ideas to make a collaborative music video project.
Začali jsme si pohrávat s myšlenkami na vytvoření kolaborativního projektu na hudební video.
We made a music video for one of my favorite bands, Radiohead.
Vytvořili jsme hudební video pro jednu z mých oblíbených kapel, Radiohead.
And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.
A my jsme si chtěli být jisti, že vytváříme něco, co bude fungovat jako hudební video.

Příklady použití pro "music video" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.
A my jsme si chtěli být jisti, že vytváříme něco, co bude fungovat jako hudební video.
EnglishIt does support burning data DVD discs, which could contain music and video files.
Podporuje vypalování datových disků DVD, které mohou obsahovat hudební a video soubory.
EnglishYou can sync music, photos, and video content, as long as the content isn’t protected.
You can sync music, photos, and video content, as long as the content isn’t protected.
EnglishCustomize the layout to enjoy your music, video and photos the way you want to.
Přizpůsobte rozložení aplikace a užívejte si hudbu, videa a fotky tak, jak vám to vyhovuje.
EnglishAnd we started bouncing around ideas to make a collaborative music video project.
Začali jsme si pohrávat s myšlenkami na vytvoření kolaborativního projektu na hudební video.
EnglishIt does support burning data DVD discs, which could contain music and video files.
Podporuje vypalování datových disků DVD, jež mohou obsahovat hudební soubory a videosoubory.
EnglishThe library has five categories: Music, Pictures, Video, Recorded TV, and Other Media.
Knihovna obsahuje pět kategorií: Hudba, Obrázky, Video, Televizní záznam a Ostatní média.
EnglishYou can also play music, video and pictures from HTML5 websites in Internet Explorer 10.
Hudbu, video a obrázky z webů HTML5 můžete přehrávat také v aplikaci Internet Explorer 10.
EnglishYou can stream from the Photos, Music, and Video apps, or many other media apps.
Streamovat můžete z aplikací Fotky, Hudba a Video nebo ze spousty jiných multimediálních aplikací.
EnglishWe made a music video for one of my favorite bands, Radiohead.
Vytvořili jsme hudební video pro jednu z mých oblíbených kapel, Radiohead.
EnglishClick the Quality tab, and then select the quality settings you want for music and video.
Klepněte na kartu Kvalita a vyberte nastavení kvality, která chcete použít pro hudbu nebo video.
EnglishCheck the Music, photos, & video section of Support for solutions.
Zkuste najít řešení v oddílu Hudba, fotky a video na webu podpory.
English(Applause) And now to introduce their music video, we have OK Go.
(Potlesk) A nyní na uvedení jejich hudebního videa zde máme OK Go.
EnglishOpen the folder containing the music or video file type you want to change.
Otevřete složku, která obsahuje typ hudebních souborů nebo videosouborů, u kterého chcete provést změnu.
EnglishYou can use Windows Media Player to quickly find and play your music, video, and picture files.
Program Windows Media Player umožňuje rychle vyhledávat a přehrávat hudbu, videa i obrázkové soubory.
English(Music) (Video) Announcer: This is an historic day in January. He's coming up to the grandstand, fellow Federationists.
(Hudba) (Video) Hlasatel: Toto je historický moment Přijíždí před hlavní tribunu.
English(Music) (Video) Jonathan Haidt: We humans have many varieties of religious experience, as William James explained.
(Hudba) (Video): My lidé máme mnoho druhů náboženských zážitků, jak vysvětlil William James.
EnglishAnd I met a music video director named Chris Milk.
Potkal jsem režiséra videoklipů, který se jmenuje Chris Milk.
English(Music) (Video) Narrator: Of all things Americans are, we are makers.
Chci vám o tom říci více, ale... (Hudba) (Video) Narrator: Ze všech věcí Američané jsou, jsme tvůrci.
EnglishHere are some manufacturers that offer compatible devices you can use to stream music, pictures and video:
Níže je uvedeno několik výrobců, kteří nabízejí kompatibilní zařízení pro datové proudy hudby, obrázků a videa:

Podobné překlady pro "music video" česky

video podstatné jméno
Czech
music podstatné jméno
music přídavné jméno
music hall podstatné jméno
Czech
home video podstatné jméno
music box podstatné jméno
music genre podstatné jméno