anglicko-česko překlad pro "muse"

EN

"muse" český překlad

volume_up
muse {podstatné jméno}
volume_up
musing {podstatné jméno}
CS

"musí" anglický překlad

EN

muse {podstatné jméno}

volume_up
CS

musí

volume_up
Toto prohlášení musí být smysluplné a musí na něj navazovat konkrétní opatření.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
Tresty musí být přísné a sjednocování nejvyšších trestů musí pokračovat.
Sentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
Výzkum však musí pokračovat a musí se zaměřit zejména na rozdíly mezi pohlavími.
However, research must continue and must refer in particular to gender differences.
Lidé musí stát kvůli vízům ve frontách a musí za ně zaplatit třetinu svého platu.
People have to stand and they have to pay one third of their salary to get a visa.
Rozpočet musí být konkrétní a dynamický, musí být schopen naslouchat a reagovat.
The budget must have the ability to be tangible and dynamic, to listen and to respond.
Nestačí, aby opatření neměla žádný dopad - musí mít pozitivní dopad.
It is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.